👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ackordsspel Piano

Skapad 2020-10-26 15:41 i Skytteskolan F-6 Göteborg
Grundskola 4 – 6 Musik
Nu ska vi lära oss att spela ackord på piano. Vi lär oss hur ackorden är uppbyggda och vi lär oss att spela några av de vanligaste ackorden som behövs för att kunna spela nästan vilken låt som helst.

Innehåll

Ackordspel Piano

 

Konkretiserade mål för eleven

Målet är att du ska lära dig att spela och byta mellan minst två ackord och att du ska kunna läsa en ackordsanalys av en låt.

Undervisning och arbetsmetoder.

-Teoretiska genomgångar

- Praktiska moment där eleven lär sig genom kunskapsspel på dator och genom egen övning på keyboard och digital pianotjänst på Chrome music lab på datorerna.

 

Eleven har uppnått målen när...

För att nå målen behöver du:
- Kunna tangenternas namn på pianot
- Läsa och förstå en ackordanalys
- Kunna spela några olika ackord på piano

Jag kommer bedöma din förmåga att:

E - Spela några olika ackord med hjälp av en ackordsanalys 

C - Läsa en ackordsanalys och själv kunna byta mellan minst två ackord och fortfarande hålla tempot i låten

A -  Läsa en ackordsanalys och kunna spela fler än två ackord med god tajming


Utvärdering av genomfört moment kommer ske på följande sätt:

Bedömning sker löpande under lektionstid

 










 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
  Mu  C 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6