Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokratiska processer, olika statsskick, samhällsstrukturer samt mänskliga rättigheter.

Skapad 2020-10-26 15:54 i Sandåkraskolan Stockholm Grundskolor
Ett arbete om demokratiska processer, olika typer av statskick och samhällsstrukturer samt FNs arbete med mänskliga rättigheter Vi söker, lär, reflekterar, argumenterar, jämför.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vilka skillnader finns det mellan demokrati och diktatur? Hur går ett val till? Vilka får rösta? Hur fungerar de olika statsskicken. Hur jobbar FN med de mänskliga rättigheter och barnkonventionen? Hur skulle det vara om vi inte hade några lagar och gemensamma regler i vårt samhälle ? Vilka viktiga lagar finns i Sverige? Vad händer om man bryter mot lagen? Frågorna är många och spännande. Tillsammans ska vi besvara dem.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vad ska vi göra?

Detta kommer du att arbeta med

 • lära dig vad demokrati och diktatur är och skillnaden mellan dem

 • lära dig om riksdagen, regeringen   och deras arbete                                                                                                                                   

 • lära dig om olika typer av styrelseskick och samhällsstrukturer                                                                                                                                                                                                          

 • lära dig om  gemensamma samhällsresurser så som skatter, bidrag och bistånd  samt om samhällets behov av lagstiftning

 • lära dig om FNs arbete med  mänskliga rättigheter inklusive barnens rättigheter/barnkonventionen och  om hur man arbetar med detta globalt.

Hur ska vi arbeta med detta?

Vi kommer att se olika typer av filmer  från UR skola och SLI:se bl. a  filmserien Dröm om demokrati 6 delar  och  diskutera innehållet i grupp, 

Arbeta med faktatexter och frågor till dessa

Samtala i grupp och resonera om  nyheter och aktuella frågor

 Lyssna till uppläsning av faktatexter samt gemensamt och enskilt träna på att söka information i olika typer av medier.

 

Bedömning

Vad du ska kunna och hur du ska visa dina kunskaper

 Du ska kunna föra resonemang  om hur människor  kan påverka beslut på olika nivåer och kunna  jämföra/redogöra för likheter och skillnader mellan demokrati och diktatur.   

Du ska kunna redogöra för innebörden i  mänskliga rättigheter och ge exempel på vad dessa kan betyda för barn i olika delar av världen.

Du ska kunna föra samtal om hur lagar, regler och rättsliga strukturerar är uppbyggda  och ge exempel på varför de kan behövas i samhället.

Du ska kunna arbeta med att undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriva samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Du ska kunna visa hur du  arbetar med att söka fakta och information från olika källor och kunna samtala om det på ett källkritiskt sätt.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: