Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Norden åk 5

Skapad 2020-10-26 15:55 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Geografi
Under det här arbetsområdet kommer du att får lära dig om Nordens länder och vad som kännetecknar dem. Vi kommer att fokusera på hur det ser och varför det ser ut som det gör. Du kommer också att få öva upp dina kunskaper om kartan dess användningsområden.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet Norden är att du ska lära dig mer om din omvärld och närliggande länder. Du ska lära dig att jämföra, resonera och dra slutsatser kring varför det ser ut som det gör i dessa länder.

Undervisningsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna

- beskriva huvuddragen av de nordiska ländernas natur- kulturlandsskap

- ge exempel på hur människan påverkar naturen och vilka konsekvenser det kan få

- beskriva samband mellan hur naturen ser ut och vart människor bor

- förstå och använda geografiska begrepp (t.ex. sund, halvö, fjord, fjäll, naturresurs, jordbruksmark, barrskog)

- använda en atlas (kartbok) för att hitta information om de nordiska länderna (du behöver då kunna karttecken, skala, gradnät, slå i register)

- placera ut nordens länder och huvudstäder på en blindkarta, samt kunna namnge några andra platser (städer, sjöar, berg) och beskriva storleksrelationer mellan dessa 

Arbetssätt

- Läsa texter i läroboken "Upptäck Europa" och arbeta med frågor till

- Titta på "Geografens testamente, Norden" och filmer om varje land i serien "Upptäck.." 

- Öva på att använda atlas med hjälp av uppgifter i ett karthäfte

- Öva begrepp med hjälp av en begreppslista med bilder och förklaringar

- Skriva en jämförande faktatext om två valfria länder i Norden (i samarbete med ämnet svenska)

Bedömning

- Prov

- Faktatext 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi Norden

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Namngeografi
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
Du kan placera ut Nordens länder och huvudstäder på en blindkarta, samt namnge några andra viktiga platser (städer, sjöar, hav, berg, öar) i Norden och beskriva storleksrelationer mellan dessa.
Du kan placera ut Nordens länder och huvudstäder på en blindkarta. Du kan också namnge flera andra viktiga platser, placera dem på kartan och beskriva storleksrelationer mellan dem.
Natur- och kulturlandskap
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
Du kan beskriva huvuddragen av de nordiska ländernas natur- och kulturlandskap och ge något exempel på processer som förändrar jordytan.
Du kan detaljerat beskriva de nordiska ländernas natur- och kulturlandskap och förklara olika processer som förändrar jordytan.
Samband mellan natur/naturresurser och befolkningsfördelning
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Du kan kortfattat beskriva enkla samband mellan hur naturen ser ut och vart människor bor.
Du kan detaljerat beskriva komplexa samband mellan hur naturen ser ut och vart människor bor.
Geografiska begrepp
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
Du förstår de flesta geografiska begrepp på begreppslistan och kan använda några av dem i egna texter.
Du kan använda de flesta geografiska begrepp från begreppslistan i egna texter.
Kartkunskap
 • Ge  E 6
Du kan använda registret för att slå upp platser i en kartbok. Du förstår de vanligaste karttecknen. Du kan ge något exempel på vad en karta kan användas till. Du kan använda kartboken för att berätta någon information om Norden.
Du kan använda registret och rutnätet för att slå upp platser i en kartbok. Du förstår många karttecken och kan använda dessa för att beskriva landskapet i Nordens länder. Du kan förklara vad en tematisk resp. topografisk karta är och resonera om vilka olika användningsområden dessa kan ha.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: