Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på No 4 - Kapitel 1 Skogen

Skapad 2020-10-26 17:54 i Ilsbo skola Nordanstig
Grundskola 4 – 5 Biologi
Skogen i Sverige. Skogens alla invånare. Rovdjur och bytesdjur. Skogens växter och bär. Näringskedja. Nedbrytning i skogen. Vad blir det av döda djur? Samarbete i skogen - svampar och träd. Myror på marken. Allemansrätten och skyddade områden.

Innehåll

Arbetsområde och arbetssätt

Vi utgår från Koll på NO 4 och läser om skogen och allemansrätten.

Vi kommer att läsa, diskutera och svara på frågor.

 

Mål för dig som elev

Du som elev ska:

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.
 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.
 • känna till namnen på några träd, bär och svampar.
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.
 • känna till några rovdjur och bytesdjur.
 • veta vad människan använder skogen till.
 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten.

Bedömning

Din lärare kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förklara och beskriva
 • Samtala
 • Söka och använda information

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, men även på ett prov samt genom dokumentation i din arbetsbok.

Kopplingar till läroplanen

Syfte att:

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

Centralt innehåll:

Natur och samhälle

 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Kunskapskrav

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Eleven kan också beskriva och ge exempel människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: