Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassningar, olika klimat och levnadsmiljöer

Skapad 2020-10-26 18:39 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 6 Historia Kemi Samhällskunskap Biologi Fysik Geografi Religionskunskap
Varför är isbjörnen vit medan grizzlybjörnen är brun? Varför har vi både vinter- och sommardäck i Sverige? Finns det platser där det fungerar annorlunda? Svaren på dessa frågor och många liknande får du svar på i detta arbetsområde, som handlar om hur och varför människor och djur anpassar sig till olika levnadsmiljöer.

Innehåll

Arbetsmaterial: Läroböckerna Koll på NO, kapitel 5 (s.74-101) och Geografi 6 SOL3000 (utvalda sidor delar av hela boken). Anteckningar från lektioner och instuderingsfrågor.

Filmmaterial på studi.se

Utvärdering: skriftligt förhör samt grupparbete.

Tid: 2 veckor (14 lektioner, no+so)

Övergripande frågor med koppling till kunskapskraven i biologi och geografi, Lgr11

 • Varför är befolkningstätheten så olika på olika platser?
 • Hur påverkar klimatet människors levnadsvillkor?
 • Varför lever människor på olika sätt på olika platser på jorden?
 • Ge tre exempel på hur du anpassar sig efter vårt klimat!
 • Vilka är de fyra klimatzonerna och var ligger de i förhållande till ekvatorn?
 • Har du koll på de olika levnadsmiljöer (no) och regioner (so) som finns på jorden? Alltså de som tas upp i läroböckerna.
 • Vad är typiskt för de fyra klimatzonerna?
 • Kan du ge olika exempel på hur djur och växter är anpassade till sina levnadsmiljöer?
 • Hur kan djur hitta sin föda?
 • Hur kan djur klara sig från sina fiender?
 • Hur kan växter klara sig från att bli uppätna?
 • Hur kan växter och djur utnyttja eller hjälpa varandra?
 • Hur påverkar människan miljön och hur påverkar det människan och andra levande organismer?

Centralt innehåll som tas upp i detta arbetsområde (biologi och geografi)

 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: