Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

modersmål i kroatiska

Skapad 2020-10-26 20:52 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Grundskola F Modersmål
Vi kommer att jobba med olika typ av texter; analysera och utveckla förmåga att läsa, förstår, skriva. Att använda kroatiska som ett modell för språkutveckling och lärande, både muntlig och skriftlig. Undervisning i kroatiska ska hjälpa dig att utveckla kroatiska språk och kultur.

Innehåll

 • Att läsa olika typer av texter (litteratur, fakta osv.) och jobba med frågor som handlar om innehållet och med nya ord som dyker upp. Samtidigt vi kommer att lära känna dem författare som har lämnat avtryck i kroatisk litteratur historia.

 • Vi skriver olika typer av texter (brev, fakta, inbjudan berättelse osv.)

 • Kroatiska seder och bruk 

 • Kroatien: städer, havet, berg, sjöar

 • Kroatisk national dag och flaga 

 • Stavnings och grammatikövningar - substantiv, adjektiv, verb, subjekt, objekt samt vokaler och konsonanter 

 • Presentation med frivillig tema. Power Point

 • Om huvud stad

 • Kända personer 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: