Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden i Norden

Skapad 2020-10-26 21:40 i Jutarumsskolan Halmstad
Forntiden
Grundskola 3 Svenska Bild SO (år 1-3)
Du kommer att få arbeta med Forntiden. I detta arbetsområde kommer du lära dig mer om Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern. Du ska få lära dig hur man avläser en tidslinje, om typiska ord och begrepp som hjälper dig att berätta om de olika tidsepokerna. Du ska reflektera kring vad som skiljer livet på forntiden och livet idag samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över tid.

Innehåll

 

Det här ska du utveckla (Förmågor)

 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

-       samtala och diskutera kring de aktiviteter vi gör

-       utföra undersökningar

-       dokumentera undersökningar

          reflektera och tolka resultat

  d  diskutera och dra slutsatser   

-     

 

 

Det här ska du arbeta med (centralt innehåll)

 

·       SO 1-3

Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

·       SO 1-3

Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

·       SO 1-3

Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

·       SO 1-3

Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

 

 

Kunskapskrav (vad bedöms)

 

-       Hur du deltar i olika övningar

-       Hur aktiv du är på lektionerna

-       Hur du muntligt kan visa att du förstått samt kunna återge fakta

-       Hur du skriftligt kan återberätta Forntidens olika tidsåldrar

 

Viktiga begrepp 

Tidslinje, forntid, jägarstenålder, bondestenålder, bronsålder, järnålder, hällristning, boende, yrke, mat, verktyg/redskap, religion. 

 

 

Arbetssätt

-       Vi kommer att:

-       lyssna till innehåll i faktaböcker samt studera olika bilder

-       skriva egna texter förhand och på chromebooks

-       diskutera och återberätta

-       undersöka vilka spår från forntiden som vi kan se idag

-       titta på film

-       arbeta med faktatexter samt göra flippböcker utefter faktan

 

Bedömning (hur sker bedömning)

-       genom samtal och olika redovisningar

 

-       genom dina egna faktatexter samt andra skrivarbeten

     

      genom att du använder ord och begreppen som är typiska för forntiden. 

 

-       genom muntligt återberättande med hjälp av KL (Kooperativt lärande)

 

 

Utvärdering

 

-Vi kommer att utvärdera arbetsområdet med hjälp av kooperativa övningar exempelvis "Karusellen", "Inre och yttre cirkel" och " "Fråga, fråga, byt"  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: