Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd, Tygtryck, åk 5

Skapad 2020-10-26 21:20 i Storvretaskolan Uppsala
En enkel kasse i bomullstyg. Eleverna väljer mellan färdiga mått eller anpassar efter eget tycke. Den som vill lägger till ficka, applikation eller tryck.
Grundskola 4 Slöjd
Hur vill du att din tygkasse ska se ut? Välj de färdiga måtten, anpassa storleken och designen så som du vill ha den. Vill du ha en ficka? Vill du göra en applikation? Lägg till det. På din tygkasse ska det finnas ett tygtryck. Kanske dina initialer, eller annat du verkligen gillar.

Innehåll

Enkel tygkasse

Arbetsområdets syfte

 Lgr11 Kursplan för slöjd:
Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, 
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Undervisningens innehåll

Gemensamma genomgångar i bild, text, muntligt och praktiskt

 • Arbetsområdets mål och bedömning - vi går tillsammans igenom bedömningsmatrisen och syftet med arbetsområdet. 

 • Att använda verktyg och redskap - Kontinuerliga genomgångar av de olika verktygen och redskapens funktioner. 
  Symaskinen: vi repeterar de olika inställningar och funktioner du behöver bemästra och olika tekniker t. ex. att sy pressarfotsbreda sömmar och sick-sacka kanter. 
  Strykjärn: hur du använder strykjärnet på ett säkert och ändamålsenligt sätt och hur du gör när du stryker och pressar. 

 • Arbetsbeskrivningens olika moment - vi går steg för steg igenom de olika momenten i arbetsbeskrivningen med hjälp av muntliga och praktiska genomgångar. 

 • Eget praktiskt arbete där du uppmuntras att arbeta självständigt med hjälp av klasskamrater och läraren. Vi tränar på problemlösning, att pröva och ompröva och att följa en arbetsbeskrivning. Vi går kontinuerligt igenom olika tips och trix och vad du ska tänka på under arbetet.

 • Att redovisa arbetet - olika valmöjligheter; muntligt eller skriftligt. Vad skiljer en godtagbar redovisning från en mer än godtagbar? Att använda sambands- och ämnesord. Att beskriva. 

 • Materiallära om bomull. Egenskaper, skötsel, tillverkning och miljöpåverkan. 
 • Genomgång av tygtryck med befintlig schablon, stämplar samt skriva med  textiltusch. Du kan även skapa egna schabloner utifrån eget tycke och smak.  

 

 

Bedömning

Din slöjdprocess och ditt färdiga resultat kommer att bedömas enligt arbetsområdets kunskapsmatris, hur du deltagit i gemensamma moment samt arbetat praktiskt på lektionerna.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris Slöjd åk5

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa slöjdföremål
Textil
Du kan formge enklare figurer och föremål utan direkta detaljer. Du kan formge slöjdalster i olika tekniker. Du gör två mindre arbeten per termin. (påse, pennfodral).
Du kan formge figurer och föremål med vissa detaljer och använda (blanda) olika tekniker. Du gör två eller fler lite större arbeten per termin. (linne, shorts).
Du kan formge figurer och föremål med välarbetade detaljer och blandar olika tekniker för att få egen design. (t-shirt med tryck, luvtröja, väska med fack).
Trä- och metall
Du kan framställa några enkla föremål med olika tekniker med stöd av läraren. Du gör två arbeten per termin som du redovisar.
Du kan delvis självständigt framställa några slöjdföremål med olika tekniker. Du redovisar minst två arbeten per termin.
Du kan i stort sett självständigt framställa några olika slöjdföremål med olika tekniker. Du redovisar minst två arbeten varje termin.
Använda handverktyg, redskap och maskiner
Textil
Du kan hantera symaskinen och har provat på någon garnteknik (stickning/virkning). Eleven klarar hjälpligt att sy för hand.
Du klarar att hantera symaskinen själv, dvs byta tråd, spola undertråd och ställa in olika sömmar. Du har provat på någon garnteknik med gott resultat. Du kan sy för hand.
Du klarar väl av symaskinen självständigt och kan också välja och ställa in olika sömmar. Du provar någon garnteknik med gott resultat. Du kan självständigt sy för hand.
Trä- och metall
Du kan använda de vanligaste redskapen och verktygen med stöd av läraren. Du har provat någon lite mer avancerad teknik som till exempel att svarva eller luffarslöjd.
Du kan delvis självständigt välja mellan olika tekniker och redskap. Du har provat någon mer avancerad teknik såsom svarvning eller luffarslöjd med gott resultat.
Du klarar av att på egen hand välja mellan olika verktyg och tekniker beroende på vad som passar. Du provar en något mer avancerad teknik med gott resultat.
Välja tillvägagångssätt och motivera sina val
Textil samt trä- och metall
Du behöver stöd under arbetets gång för att komma vidare.
Du väljer tillsammans med läraren hur arbetet ska läggas upp.
Du planerar självständigt ditt arbete.
Utveckla idéer
Textil samt trä- och metall
Du gör ett likadant arbete som exemplet som läraren visar.
Du gör ett arbete som har grund i exemplet som läraren visar men med egna inslag.
Du gör ett arbete som eleven själv hittar inspiration till.
Formulera och välja handlingsalternativ
Textil samt trä- och metall
Du kollar alltid med läraren vad hen ska göra som nästa steg.
Du har förslag på vad nästa steg i arbetsordningen är.
Du arbetar självständigt och kan berätta varför du gjort som du gjort.
Ge omdömen om arbetsinsats
Textil samt trä- och metall
Du använder ord som fint, bra, det behövs, när du berättar hur du arbetat.
Du kan berätta lite mer om arbetsgången och varför det blev som det blev.
Du kan utförligt berätta om din arbetsinsats. Du kan också dra paralleller mellan arbetsinsats och resultat.
Tolka slöjdföremåls uttryck samt resonera om symboler, färg, form och material
Textil samt trä- och metall
Behandlas i högre årskurser.
Behandlas i högre årskurser.
Behandlas i högre årskurser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: