Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden i Kållered

Skapad 2020-10-26 21:48 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Forntiden
Grundskola 3 SO (år 1-3) Bild Svenska Teknik
Vi kommer att arbeta med människans första historia som kallas för forntiden. Forntiden brukar delas in i olika åldrar: Jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

FORNTIDEN 

Du ska utveckla förmågan att:

- förstå hur och på vilket sätt människor levde under forntiden.

- tolka en tidslinje.

- jämföra och se skillnader mellan olika tidsepoker.

- förstå och resonera kring hur människor har levt i olika tider.

- förstå hur människan har påverkat landskapet och miljön runt omkring oss.

- förstå hur landskapet påverkade människors sätt att leva

- förklara varför människor har bott på olika platser.

- förstå och kunna använda begrepp om forntiden.

 

Du kommer att få möjlighet att:

- se filmer

- läsa faktatexter på egen hand, parvis och gemensamt.

- samtala och diskutera.

- lyssna på genomgångar.

-Skriva faktatexter, göra bilder och skapande arbeten.

 

 

Det här kommer vi bedöma:

Om du kan tidsordna de olika tidsåldrarna.

Hur väl du kan använda ämnesspecifika begrepp och uttryck.

Hur du kan läsa och förstå och använda dig av innehållet i faktatexter, filmer och upplevelser kring forntiden.

Om dua i grova drag kan redogöra för människors levnadsvillkor under de olika tidsepokerna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv Tk Bl SO
So matris åk 3 (Forntiden)

------------------------------->
-------------------------------->
-------------------------------->
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du vet att människor bodde på olika ställen/länder.
Du förstår att människor bodde på olika ställen/ länder beroende på hur naturen såg ut.
Du kan beskriva hur naturen och miljön kan påverkade var människor bodde.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du vet att människor flyttade från en plats till en annan.
Du vet att en flytt kan påverka människorna som flyttat.
Du kan ange några orsaker till att människor flyttat från en plats till en annan och ge exempel på vad det innebar för de som flyttat.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
 • SO  1-3
Du vet att Kållered har förändrats genom åren.
Du vet lite om Kållereds historia och att människor inte levde som vi gör nu.
Du kan undersöka Kållereds historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
 • SO  1-3
Du vet att människans historia har förändrats genom åren.
Du vet att människans historia har förändrats genom åren och kan nämna några skillnader.
Du beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Du kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan du i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: