Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- förskoleklass

Skapad 2020-10-27 05:15 i Söraskolan Österåker
Övergripande planering i matematik för förskoleklass på Fredrika Bremerskolan
Grundskola F Matematik
Övergripande planering i matematik

Innehåll

Matematiska resonemang och uttrycksformer


• Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
• Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
• Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Våra strävansmål för förskoleklass :


• Få erfarenhet av naturliga tal och hur de används. Vad innebär siffror, antal och ordningstal. Vilket tal kommer före-efter.
• Få höra och på ett konkret, lekfullt sätt få bekanta sig med olika matematiska begrepp. Dubbelt-hälften, fler-färre, mer-mindre, lång-kort osv. Lägesorden under, på, bakom, i, framför, bakom osv.
• Kunna se och följa mönster och sortera utifrån olika kriterier, både egna och givna.
• Känna till och kunna namnge geometriska formerna cirkel, triangel, kvadrat och rektangel.
• Likhetstecknet
• Se skillnader och förändring och kunna resonera utifrån det.
• Kunna lägga bilder i sekvensordning, tid.
• Få undersöka, reflektera, tänka och föra resonemang.
• Känna till 5 samt 10-kamraterna

• Vi använder materialet Tänka, resonera och räkna i förskoleklassen som är utgiven av NCM.

 

 

Hur når vi målen?

• Vi räknar tillsammans i samling, antal steg vi går, antal tappade tänder osv. Diagram. Ordningstal gås igenom vid dagens datum och när vi ställer upp oss på led och i andra för barnen konkreta situationer. Vi använder konkret material som klossar, pärlor, naturföremål etc.
• Vid utevistelse använder vi uppdragskort från boken Utematematik där olika begrepp tränas.
• Placeringsövningar. Vi mäter, jämför och beskriver.
• Vi sorterar och klassificerar och upptäcker och följer mönster.
• Vi går på formjakt och gör bildövningar med de geometriska formerna.
• Vi laborerar och leker med likhetstecknet (lika många).
• Årshjul, månader, veckodagar och datum gås igenom dagligen.
• I små grupper får barnen olika uppdrag och problem som de ska tänka och diskutera kring och prova sig fram till olika lösningar tillsammans.
• 5 samt 10 kamrater, hur talet kan delas upp genom konkreta övningar.

• Vi använder oss av boken ”Tänka, räkna och resonera i förskoleklassen” (NCM) som handledning. Utifrån denna har vi lagt upp en gemensam grovplanering.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
    Gr lgr11  -
  • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
    Gr lgr11  -
  • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
    Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: