👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstens grunder- figur och form

Skapad 2020-10-27 06:45 i Strömsskolan Lilla Edet
Konstens grunder. Används till FBKL.
Grundskola 4 – 6 Bild
Ni kommer nu fortsätta att arbeta med konstens sju grunder. Ni har arbetat med linjer och är nu inne på figur och form.

Innehåll

Former kan vara i 2D  eller 3D. 

De kan vara geometriska former (cirkel, kvadrat, triangel osv) eller organiska former (från naturen, ex blad). 

Figurer är en linje där ändarna möts (2D), ex en kvadrat medan en form är när figuren är i 3D och en kvadrat blir en kub.

Relaterad bildRelaterad bild

 

Se film hur du jobbar med skuggning av former. 

https://www.youtube.com/watch?v=aUxwzFy1rPs

Ni kommer få möjlighet att öva på att lägga skugga för att skapa form, struktur och djup i en bild.

Till en början kommer ni att pröva på att lära er utnyttja blyertspennans egenskaper, senare kommer ni också

att testa på att skapa skuggor, struktur och djup i en bild med hjälp av färg.

Vi kommer också att gå igenom olika viktiga begrepp som rör teckning, form och perspektiv. 

Uppgifter

 • Blyertspennans egenskaper.

 • Vart faller skuggan?

 • Färg, form och skugga.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Matris för bild år 4-6

Förmågorna som ingår i ämnet bild är att kunna:

# kommunicera med bilder för att uttrycka budskap # skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material # undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder # analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Ej påbörjad eller uppnådd förmåga
Nivå 1
Grundläggande kunskaper
Nivå 2
Goda kunskaper
Nivå 3
Mycket goda kunskaper
Arbetsform & teknik
Tekniker, verktyg & material
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
Du visar att du kan använda olika material, tekniker och verktyg för att skapa olika former av uttryck
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Sammanställa
Kombinera bildelement
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
Du använder alla delar som tillsammans bygger en bild. Det kan vara ytor, linjer, färger, tecken och former. Dessa har stor betydelse för det man vill berätta och gestalta när man framställer en bild.
Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Alternativ
Formulera & välja handlingsalternativ
Du kan förklara hur du gjort, varför du valt det ena eller det andra och kan komma med egna förslag på förändringar som utvecklar ditt alster
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Värdera
Ge omdömen om arbetet
 • Bl  4-6
Du försöker att bedöma hur väl du har genomfört din uppgift och hur väl ditt alster blivit gjord
Du kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.