Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkförståelse

Skapad 2020-10-27 07:07 i Skogsgläntans förskola Ludvika
SIT
Förskola
Efter att ha genomfört SIT, ett språkligt impressivt test, på avdelningen har vi valt ut två ordklasser att arbeta vidare med.

Innehåll

 

Var är vi?

Vi är en mångkulturell förskola med många olika modersmål på avdelningen. Barnen vill kommunicera både på sitt modersmål och på svenska i såväl lek som i diskussioner, samtidigt som vi vill respektera varje barns rätt att uttrycka sig. Efter att ha genomfört SIT, som är ett språkligt impressivt test från specialpedagogen, har vi valt ut två ordklasser som vi kommer lägga lite mer fokus på den närmsta tiden.

 

Vart ska vi?

Vi vill ta tillvara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnens tillit till sig egen förmåga genom att skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera och förmedla upplevelser, erfarenheter, tankar och idéer.
Pedagogerna vill ge barnen förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd.

 

Hur gör vi?

Genom aktiviteter som lek, spel och samlingar kommer vi att fokusera på två ordklasser, konjunktioner och prepositioner. Vi kommer använda oss av bland annat språkpåsar, uppdragkort och ett medvetet språkbruk i vardagen.

Vi arbetar språkutvecklande under hela dagen, bland annat i våra rutinsituationer, våra aktiviteter och vid högläsning. Vi främjar också barnens språkutveckling genom att skapa många inbjudande miljöer som lockar barnen till lek och kommunikation.

Processen dokumenteras genom lärloggar i Unikum.

 

Hur blev det?

Reflektion kommer ske löpande i arbetslagen samt genom kommunikation med barn och vårdnadshavare.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: