Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politiska idéer, Sveriges och EU:s politiska system åk 8

Skapad 2020-10-27 07:40 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Under v. 40 – 46 kommer vi att arbeta med olika politiska system, statsskick, ideologier och EU. Vi kommer lära oss vad som kännetecknar de olika styrelse-och statsskicken och vad dessa innebär, vad som kännetecknar de olika ideologierna och hur dessa påverkar olika politiska frågor samt hur EU är uppbyggt och fungerar. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett måltest onsdagen v.46.

Innehåll

Lärandemål:

·       Jag kan förklara de politiska ideologierna och hur dessa påverka de politiska partiernas frågor och skillnader mellan dessa,

·       Jag kan förklara Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.

·       Jag kan förklara några olika stats- och styrelseskick i världen.

·       Jag kan förklara samarbetet inom EU, hur EU har skapats och vad de arbetar med.

·       Jag kan förklara hur vi kan påverka beslut i ett demokratiskt system.

Kunskapskrav:

·       Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

·       I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

·       Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande

·       Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

 

 

Material:

·       Häfte från boken Utkik sid 172 – 196, 221- 229

·       Filmer från Studi.se och Sli.se

·       Instuderingsfrågor

·       Powerpoint

·       Begreppslista

 

Planering:

Vecka

Lektioner

Färdig

v. 40

Introduktion

Utdelning av planering och material

Genomgång: vad är politik och hur kan jag påverka?

Genomgång: Demokrati och Diktatur

 

v. 41

Genomgång av olika statsskick + uppgift.

Genomgång av de olika ideologierna + uppgift

 

 

v. 42

Genomgång och uppgift om:

Så här styrs Sverige och EU

 

 

v. 43

Genomgång och uppgift om:

Så här styrs Sverige och EU

 

 

v. 44

Höstlov

 

v. 45

V.46

Repetition + EU

Måltest: onsdag

 

 

 

Matriser

Sh
Kunskapskrav samhällskunskap åk 7-9 som hör till kursen

E
C
A
Samhällstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: