Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - medeltiden

Skapad 2020-10-27 07:59 i Färlövs skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Historia
I nästa kapitel ska eleverna arbeta med medeltiden. I detta kapitel tittar vi på tiden från 1100-1350 i Sverige.

Innehåll

Undervisning:

Undervisningen kommer att utgå utifrån Sverige ifrån 1100 talet. Under denna tiden var Sverige inte ett stort land utan bestod av många små riken. Därefter går vi framåt i tiden för att se hur Sverige bildas och utvecklas. 

När du har arbetat klart med kapitlet ska du kunna:

Hur Sverige skapades.

Kungens och kyrkans roll i samhället

Hur människor levde under medeltiden.

Hur kristendomen förändrade Sverige

Hur en traditionell by såg ut.

Vilka de olika ständerna var.

Ge likheter och skillnader på medeltiden och dagens samhälle.


 

Bedömning:

 • Delaktighet på lektionerna.
 • Inlämningar under arbetets gång.
 • Skriftligt test på medeltiden. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Sverige

Jag....
Jag....
Jag....
Jag...
Samhället på medeltiden
... behöver stöd när jag ska berätta om samhället på medeltiden.
... kan berätta om samhället på medeltiden
... kan berätta om samhället på medeltiden samt hur det har påverkar Sverige.
... kan berätta om samhället på medeltiden samt hur det har påverkar Sverige på ett utvecklat sätt.
Likheter och skillnader.
... behöver stöd när jag ska berätta om likheter och skillnader om medeltiden och Sverige idag.
... kan berätta om likheter och skillnader om medeltiden och Sverige idag.
... kan berätta om flertal likheter och skillnader om medeltiden och Sverige idag.
... kan berätta om likheter och skillnader om medeltiden och Sverige idag på ett utvecklat sätt.
.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: