Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering teknik höst 2020

Skapad 2020-10-27 08:32 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Nu riktar vi in oss på teknik i vårt tema mat och utforskar sambandet mellan mat och teknik.

Innehåll

Andra området de här läsåret som vi ska rikta in oss på är ” Teknik”. Barnen har nu fått lära känna mat och frukt inom naturvetenskap främst utomhus. Nu vill vi fokusera mot att utveckla barnens erfarenheter genom området ” teknik”. Aktiviteterna vi kommer att ha riktar in sig på frukt och mat.

Aktiviteterna ska lägga fokus mot att utveckla barnens fantasi och språk. Vi pedagoger använder barnens kommentarer och intresse till att planera våra aktiviteter. Vi kommer att  fortsätta använda oss av sång, musik, och skapande aktiviteter. I aktiviteterna inkluderar vi digitala verktyg.

Inom teknik området kommer vi ha aktivitet där vi konkretiserar hur man gör olika tekniker med mat. Vad kan man göra med grönsaker? Vad kan man göra med frukt? 

 

Under julen kommer vi erbjuda barnen olika aktiviteter t.ex. pyssla, baka kakor, julkalender osv. 

 

Varje aktivitet kommer vi att upprepa så att varje barn får möjlighet att uppleva, upptäcka, prova och utvecklas på sitt sätt samt att vi pedagoger får möjlighet att uppleva/följa och observera barnens utveckling samt aktiviteterna på ett tydligt sätt.

 

Vi pedagoger dokumenterar barnens lärande genom att ta bilder, skriva vad som händer och observationer.

Vi pedagoger strävar efter att vår lärmiljö alltid ska avspegla vårt tema och vad vi jobbar med just nu, därför hänger vi upp barnens egna dokumentationer på väggarna så de kan titta , reflektera och vara stolta över de dem skapat.

 Barnens delaktighet, nyfikenhet, lyssna på barns val, följa deras intresse, ge barnen utmaningar som stimulerar deras lust att lära är ett självklart mål för oss pedagoger. 

Samt att man kopplar aktiviteterna mot läroplans mål. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: