Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen.

Skapad 2020-10-27 08:33 i Hillängens förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Vi har under hösten skolat in sex små barn som alla har ett annat modersmål än svenska. Det har fungerat bra men vi märker att vi måste arbeta mycket med barnens svenska språkinlärning. Detta gäller även för de äldre barnen som inte är nya på avdelningen.

Vi har ett antal språkpåsar på avdelningen som innehåller olika teman. Vi börjar arbeta med en påse som innehåller material kopplat till kroppen. 

 

 

Vart ska vi?

Kopplingar till läroplanen.

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
 •  

Språkpåsen innehåller olika böcker, spel, sånger, ramsor och bilder. Genom att använda detta material och även annat vill vi stärka barnens kroppsuppfattning och på ett lustfyllt sätt bedriva undervisning i det svenska språket. 

 

  


Hur gör vi?

Vi har delad samling två dagar i veckan. Vi delar in barnen i tre grupper anpassade efter barnens ålder och mognad. Vi använder oss av ramsor, sånger, bilder och tecken. En dag i veckan har vi rörelse i byggrummet med alla barnen. Vi använder projektorn och dansar till bestämda rörelsesånger med anknytning till kroppen.

Inom bild och form så får barnen göra handavtryck och rita ansikten.

 

I den dagliga verksamheten arbetar vi aktivt med språkinlärningen. Vi benämner, pekar och använder bildstöd i rutinsituationer, leken och i de styrda aktiviteterna.

För att jobba vidare med läslyftet så läser vi några utvalda böcker för de barn som inte vilar. Vi använder oss också av Polyglutt där vi gjort en bokhylla med böcker som handlar om kroppen.  

Vi använder oss av Unikum för att dokumentera och reflekterar regelbundet tillsammans hur barnen lär sig och utvecklas.

Sånger:  Öga, öra, näsa, mun.                                                 

               Klappa händerna när du är riktigt glad.

               Hoppe hare.

               Klappa lilla magen.

               Huvud, axlar...

               Vipp på rumpan.

               

               

Ramsor: Min näsa kan fräsa

                Tummetott

 

Böcker: Totte och Malin.

               Alla tre klär på sig.

               Syster Plus och Doktor Minus.

              

              

              

              

 

               

             

               

                        

               

               

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: