Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ASL , svenska åk 1

Skapad 2020-10-27 08:34 i Björksätraskolan F-9 Sandviken
ASL - att skriva sig till läsning
Grundskola 1 Svenska
Vi jobbar med bokstäver genom bland annat ASL. Det innebär att; en del av skrivandet sker på dator, eleven arbetar med talsyntes, eleven tränar på och stärker finmotoriken genom att rita, måla, klippa, forma etc. samt pararbete - vi lär i samspel med andra.

Innehåll

Syfte

Väcka intresse och lust till läsning och skrivande samt utveckla elevernas förmåga inom områdena läsa, skriva, tala och samarbeta.

 

 

Mål

Genom arbetet med ASL ska eleven utveckla följande:

 • läsa texter med flyt
 • skriva meningar med stor bokstav och punkt
 • skriva med mellanrum mellan orden
 • skriva ord och meningar
 • återberätta något du hört eller läst
 • illustrera din text 

Arbetssätt

 • Vi  använder oss av dator och talsyntes för textskapande.
 • Vi  arbetar med texter i olika genrer t.ex. berättelser och faktatexter.
 • Vi skriver texter med skrivkompis.
 • Vi  samtalar, har gemensamma genomgångar och muntligt berättande i helklass och i grupp.
 • Eleverna läser sina texter och läser upp ibland för någon/några kompisar eller lärare.

Bedömning

Vi kommer att göra bedömning utifrån Skolverkets bedömningsstöd för åk 1. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: