Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olyckliga poliser och olösbara fall (Clio 8B ht-20)

Skapad 2020-10-27 08:35 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 8 Svenska
Blåljusen blinkar genom fönstret och stegen ekar i trapphuset. Det bankar på dörren: "Öppna, det är polisen!" Vad är det som har hänt? Med en blandning av olösbara brott, olyckliga poliser och smarta privatdetektiver lockar deckargenren miljontals läsare. Varför då?

Innehåll

Syftet med detta arbetsområde är att du ska få möta deckargenren och träna på skrivande inom den.

Under arbetets gång kommer du:
- läsa och jobba med texter om deckare och från deckare
- arbeta med gestaltande miljö- och personbeskrivningar
- läsa en deckare (kommer igång efter att vi har läst ut Prinsessan och mördaren)

Du bedöms utifrån:
- arbete under lektionerna och det du skrivit i Clio
- din deckarinledning (skriftlig individuell uppgift)
- din analys av deckaren du läst (individuell uppgift)

Matriser

Sv
Olyckliga poliser och olösbara fall

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om texters budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva olika texter med språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Ge omdömen om texters innehåll
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: