Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2020-10-27 08:40 i Slättängsskolan Kristianstad
I det här arbetsområdet kommer du att lära dig vad som är typiskt för en novell, Läsa noveller samt att skriva en egen novell.
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
En novell är en kort berättelse som bara innehåller ett fåtal karaktärer. Novellen utspelar sig under kort tid och kan handla om nästan vad som helst. Den utspelar sig i kronologisk ordning.

Innehåll

Innan du skriver din novell

Vi läser två-tre noveller gemensamt och analyserar. 

Vi tittar på fyra kortfilmer på Studi.se (om novellens disposition, konflikt, hur man kommer igång med skrivandet och bearbetar sin text/kamratrespons).

Vi jobbar i läroboken Svenska direkt, med kapitlet "Skriftligt berättande - novellen" sida 106-179.

Vi fortsätter även att läsa/diskutera boken "Kyla" av Therese Henriksson.

Skriv din egen novell, dramaturgivalen

När du skriver din novell så ta hjälp av dramaturgivalen.

Början, man kan välja att börja en novell på olika sätt:

 • en kort person- och miljöbeskrivning
 • Mitt i en spännande händelse, in medias res
 • Med en återblick, huvudkaraktärer börjar med att berätta om något som har hänt tidigare
 • Inre monolog, vi får ta del av huvudkaraktärens tankar och känslor
 • Novellen kan också börja med dialog; dialogen kan handla om vilka huvudkaraktärerna är, hur deras relation ser ut, vilken konflikten är etc.

Novellen ska innehålla en konflikt som byggs upp hela tiden.

Du kan genom hela berättelsen plantera små frön som utvecklas under berättelsens gång och som hela tiden intensifieras. Du ska använda hela novellen för att bygga upp spänningen kring konflikten. När vi närmar oss novellens höjdpunkt är det som mest spännande. Här kommer vändpunkten och vi anar hur det ska sluta, men vi kan aldrig vara riktigt säkra. Det är inte förrän i slutet som vi får veta hur det faktiskt går.

Slutet, en novell kan sluta lyckligt eller olyckligt. Ibland är slutet överraskande. Ofta väljer författaren att inte berätta exakt hur det slutar, utan läsaren får dra sina egna slutsatser. Det kallas för öppet slut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv SvA
Skriva novell & arbeta med respons år 8

Skriftlig produktion

F
E
D
C
B
A
Skriva
Innehåll
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning
.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning
Ny aspekt
Skrivregler
I huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Ny aspekt
Beskrivningar
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Ny aspekt
Berättargrepp/Dramaturgi
Berättar-grepp samt dramaturgi med enkel uppbygg-nad.
Berättar-grepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbygg-nad.
Berättar-grepp samt dramaturgi med komplex uppbygg-nad.
Respons
Eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll.
.
Dessutom kan eleven ge väl utvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Ny aspekt
Utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Sv SvA
Läsa, samtala och göra film åk 7-9

E
C
A
Läsförståelse
Du gör enkla sammanfattningar av bokens innehåll och uppvisar därmed grundläggande läsförståelse.
Du gör utvecklade sammanfattningar av bokens innehåll och uppvisar därmed god läsförståelse.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll och uppvisar därmed mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Du tolkar tydligt framträdande budskap i boken utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om dessa.
Du tolkar både tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i boken utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om dessa.
Du tolkar både tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i boken utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om dessa.
Koppling till upphovsman samt kulturellt och historiskt sammanhang
Du för enkla resonemang om boken med kopplingar till upphovsmannen och drar till viss del underbyggda slutsatser om hur boken har påverkats av sitt historiska och kulturella sammanhang.
Du för utvecklade resonemang om boken med kopplingar till upphovsmannen och drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur boken har påverkats av sitt historiska och kulturella sammanhang.
Du för välutvecklade resonemang om boken med kopplingar till upphovsmannen och drar väl underbyggda slutsatser om hur boken har påverkats av sitt historiska och kulturella sammanhang.
Samtala och diskutera
Du samtalar om och diskuterar boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument, på ett sätt som till viss del för samtalet framåt.
Du samtalar om och diskuterar boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, på ett sätt som för samtalet framåt.
Du samtalar om och diskuterar boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument, på ett sätt som för samtalet framåt samt även fördjupar eller breddar det.
Kombinera texttyper och estetiska uttryck
I filmen kombineras text, bild och ljud så att de olika delarna samspelar på ett huvudsak fungerande sätt för att förstärka och levandegöra bokens budskap.
I filmen kombineras text, bild och ljud så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt för att förstärka och levandegöra bokens budskap.
I filmen kombineras text, bild och ljud så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att förstärka och levandegöra bokens budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: