Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Logotyp och Layout

Skapad 2020-10-27 08:41 i Bjursåsskolan F-6 Falun
Grundskola 6 – 0 Bild

Innehåll

Logotyp & Layout

BL, Uppgift 1, Åk 6

Pedagogisk planering, Bjursåsskolan F-6

Ht -20

 

Inledning

Under 5 lektioner á 90 min kommer vi att arbeta med att skapa en bildmapp-framsida med inspiration av en känd logotyp av ditt namn samt skapa en layout för en chipspåse och dess framsida i fysisk form.

 

Vad skall jag som elev utveckla? (Förmågor, långsiktiga mål, konkretisera och tydliggör)

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Den skall också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ  och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

 

Denna uppgift ger förutsättningar för att utveckla din förmåga att:

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

 • analysera samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

Vi arbetar med:

 

Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel (...) illustrationer till text.

 • Teckning och måleri

 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel collage

Redskap för bildframställning

 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

 • Verktyg för teckning, måleri och hur dessa benämns.

 • Plana material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys

 • Reklambilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Hur skall vi arbeta? (Vilka övningar och aktiviteter)

Vi kommer att inleda arbetet med en introduktion av uppgifterna, dess process och diskussion kring materialval och teknik samt bilders utformning och budskap. Därefter kommer ni arbeta enskilt med uppgifterna med handledning av mig. Ni väljer själva logotyp samt chipssort, med möjlighet att välja mitt förslag. Därefter gör ni research kring chipspåsarnas layout samt brainstormar kring er egen. Spara alla era förslag till framsida för senare reflektion efter arbetet är färdigt.

 

Bedömning (Kunskapskrav)

Hur kommer bedömningen att gå till?

Bedömningen kommer att ske löpande under arbetets gång samt vid presentation av uppgifterna och vid reflektion av dessa. En kvalitetsbedömning görs även av dina färdigställda och bearbetade bilder. Samt hur du arbetat med vald teknik och material.

 

Bedömningsmatris - Kunskapskrav för betyget E år 6

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. 

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. 

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer och bearbeta uppslag och inspirationsmaterial. 

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. 

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion

Konkretiserat kommer jag bedöma hur du tagit till dig resultatet av din research in i din bild. Har du på ett tydligt sätt försökt att skapa en “säljande” framsida. Val material, verktyg och utförande. Samt din reflekterande del, blev resultatet som du tänkt, något du skulle gjort annorlunda och i så fall varför och vad. Du skall även presentera din bild och kortfattat förklara dina val vid redovisningen, vilket kan göras i flera former än muntligt.Uppgifter

 • Logotyp

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: