👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2020-10-27 08:41 i Fontinskolan Kungälv
Grundskola 4 – 6 Historia
Människor har alltid velat veta mer om världen runt omkring sig. Du kommer att få lära dig om medeltiden och de upptäckter, händelser och uppfinningar som de gjorde då och hur det har påverkat hur vi lever idag. Från och med vecka 45 och sex veckor framåt kommer vi att fördjupa oss i detta.

Innehåll

Under arbetsområdet kommer du alltså att få lära dig mer om:

 • Hur samhället var uppbyggt under medeltiden
  • De fyra stånden
  • Hansan
  • Vad man trodde på och varför
  • Hur det skiljer sig från vikingatiden
 • Viktiga personer
  • Olof Skötkonung
  • Ansgar
  • Drottning Margaretha
  • Birger Jarl
 • Viktiga händelser
  • Upptäcktsresor
  • Kalmarunionen
  • Digerdöden
  • Enandet av Sverige
  • Kristnandet av Sverige

 

Det här kommer du att göra:

 • Läsa i en bok och svara på frågor
 • Titta på filmer
 • Diskutera i klassen
 • Träna på att resonera

När arbetet är slut ska du ha utvecklat din förmåga att:

 • Tolka historiska händelser
 • Reflektera kring historia i olika sammanhang - utvecklingsled
 • Använda historiska begrepp

För att se hur du nått målen med arbetet, kommer jag att bedöma dina kunskaper på följande sätt:

 • Diskussioner
 • Genom skriftligt prov, muntlig redovisning 

Det här ska bedömas

 • Hur bra du känner till viktiga personer och vad de gjorde
 • Hur bra du resonerar kring hur och varför samhället förändrats
 • Hur du jämför medeltiden med nutid
 • Hur du använder dig av historiska källor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

Kunskaper om hur det var under medeltiden samt vad som hände

* Kristnandet av Sverige * Städers framväxt * De fyra stånden * Kalmar unionen * Upptäcktsresor * Digerdöden
--->
--->
--->
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du har koll på några av de viktiga händelserna under medeltiden. Du visar vad du kan genom att föra enkla resonemang och förklarar till viss del varför händelserna kunde ske.
Du har koll på de flesta av de viktiga händelserna under medeltiden. Du visar vad du kan genom att föra utvecklade resonemang och du förklarar varför händelserna kunde ske.
Du har koll på de viktiga händelserna under medeltiden. Du visar vad du kan genom att föra välutvecklade resonemang och du förklarar varför händelserna kunde ske samt kopplar det till relevant information.

Historiska källor

* Resonera kring likheter och skillnader i framställning av historiska personer * Resonera kring olika källors användbarhet och trovärdighet * Använda historiska källor för att tolka historien
--->
--->
--->
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6