Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balansera och väga år 1-NTA

Skapad 2020-10-27 08:43 i Gruvrisskolan Falun
I arbetet med balansera och väga ska du göra enkla undersökningar och lära dig mer om några fysikaliska begrepp. Du får fundera på vad du vet, vad du skulle vilja veta, hur du ska genomföra din undersökning och hur den ska redovisas.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
I temat balansera och väga får du undersöka och upptäcka, balans, jämvikt och vikt. Genom att experimentera och diskutera tillsammans med dina klasskamrater får du utforska sambandet mellan jämvikt och vikt.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Lyssna på instruktioner och lösa problem.
 • Lyssna på andra och reflektera vad vi lär oss.
 • Arbeta naturvetenskapligt genom att förutsäga, undersöka, dokumentera och dra slutsatser.
 • Bedöma rimligheten i resultaten.
 • Få förståelse för hur likhetstecknet kan jämföras med en balansvåg.
 • Ha förståelse för begreppen vikt, balansvåg, stödpunkt, vågarm, kalibrera, jämvikt, lättare än, tyngre än och stapeldiagram.

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Arbeta i par.
 • Gemensamma diskussioner i helklass.
 • Praktiskt arbete med enkla undersökningar och konstruktioner.
 • Förutsäga och jämföra resultat.
 • Dokumentera undersökningar och resultat.

Vad som kommer att bedömas:

Hur du:

 • genomför undersökningar efter instruktioner.
 • deltar i gemensamma diskussioner.
 • dokumenterar dina resultat och undersökningar.
 • använder begreppen.

 

 

Hur visar du vad du kan?:

 • I din dokumentation av undersökningarna.
 • I gemensamma diskussioner och samtal.
 • I det praktiska arbetet med undersökningarna.
 • I samtal där du jämför och undersöker balans och vikt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Balansera och väga

Träningsnivå
Låg
Mellan
Hög
Begrepp
förutsägelse, resultat, stödpunkt, jämvikt, balansvåg, kalibrera, tyngre än, tyngst, lättare än och lättast
Du förstår inte alla begrepp, utan behöver få dem förklarade för dig.
Du förstår de olika begreppen men använder dem inte när du själv pratar.
Du förstår de olika begreppen och använder dem också när du pratar.
Göra en förutsägelse
 • Fy   3
 • NO   3
Du tränar på att ta hjälp av en klasskamrat eller en vuxen.
Du behöver hjälp av en klasskamrat eller vuxen för att kunna berätta någonting som du tror skulle kunna hända.
Du kan själv formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända, men ger ingen förklaring till varför du tror så.
Du kan formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända, och kan motivera/argumentera för varför du tror så.
Utföra en undersökning
 • Fy   3
 • NO   3
Du tränar på att att genomföra vissa moment av en undersökning med stöd av vuxen eller klasskamrat.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver mycket stöd av vuxen eller klasskamrat.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut med endast lite stöd av vuxen eller klasskamrat. Du fokuserar på uppgiften och du kan dokumentera med bild och /eller text.
Efter att ha lyssnat på instruktionerna kan du själv, eller genom att samarbeta i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut. Du arbetar fokuserat med uppgiften och är nogrann när du dokumenterar.
Dra slutsats
Jämföra och se samband
 • Fy   3
 • NO   3
Du tränar på att ta hjälp av en vuxen eller klasskamrat för att komma på någon del av vad ni kommit fram till i undersökningen.
Du behöver hjälp av vuxen eller en klasskamrat för att komma på vad ni kommit fram till i undersökningen.
Du kan själv berätta resultatet av undersökningen men jämför inte resultatet med din förutsägelse.
Du kan jämföra resultatet av undersökningen med din förutsägelse och berätta om den stämde eller inte.
Reflektera över ditt eget lärande
 • Gr lgr11
Du tränar på att ta emot stöd och hjälp för att berätta någonting du lärt dig av att göra undersökningarna.
Du behöver stöd och hjälp att berätta någonting du lärt dig av att göra undersökningarna.
Du kan berätta självständigt vad du lärt dig av att göra undersökningarna.
Du kan berätta hur dina tankar har ändrats efter att ha genomfört undersökningarna. (Du jämför det du trodde förut med vad du vet nu)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: