Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2020-10-27 08:47 i Alboskolan Ale
Grundskola 4 Biologi
Har du varit i skogen någon gång? Gått mellan de höga träden och klivit på mossan som växer över stenar och trädrötter? Kanske har du klättrat över ett stort träd som vält eller byggt en koja. Det är många som gör utflykter till skogar. Man går dit för att plocka bär eller svamp, jaga, orientera eller bara för att promenera. I vårt land finns det mycket skog. Men det mesta är faktiskt skog vi människor planterat. I det här området ska vi läsa om olika djur och växter som lever i skogen. Skogen är viktig för oss på många olika sätt och det är viktigt att vi känner till varför så att vi tar hand om "vårt gröna guld".

Innehåll

Arbetsgång

Under arbetet med "Skogen" kommer vi att utgå ifrån boken "Koll på No 4".

Vi kommer att titta på filmer och diskutera i grupp utifrån materialet, samt göra fältstudier i naturen.

I "Bingel" kan du träna ord och begrepp samt repetera det vi har läst om.

Mål

När du har arbetat med detta område ska du:

* veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog

* kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner

* känna till namnen på några träd, bär och svampar

* kunna ge exempel på näringskedjor i skogen

* känna till några rovdjur och bytesdjur

* veta vad människan använder skogen till

* kunna förklara vad som menas med allemansrätten

Begrepp att kunna använda:

allemansrätt, avverkning, barrskog, blandskog, bytesdjur, kolmila, lövskog, mycel, nationalpark, naturreservat, nedbrytning, näringskedja, odlad skog (kulturskog), bålrot, rovdjur, rötter, urskog och årsring.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att diskutera i grupp, söka och hitta information, samt genom diagnosdelen "Har du koll på".

Matriser

Bi
Koll på No åk 4 "Skogen"

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde har du visat att du kan:
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.
kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.
känna till namnen på några träd, bär och svampar.
kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.
känna till några rovdjur och bytesdjur.
veta vad människan använder skogen till.
kunna förklara vad som menas med allemansrätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: