👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation - Kärlek till...

Skapad 2020-10-27 08:46 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska berätta om någon eller något som du tycker om. Det kan vara en person, en sak, ett resmål, ett husdjur eller kanske en sport? Du ska tala kring följande punkter: Presentera vad det är du tycker om (inledning) Förklara varför du tycker om det (innehåll) Sammanfatta (avslutning)

Matriser

Sv SvA
Muntlig presentation - Kärlek till...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Inledning
Finns inte
Otydlig
Tydlig
Tydlig och intresseväckande
Kroppsspråk (ögonkontakt)
Tittar oftast ner i papperen
Tittar upp för det mesta
God kontakt med publiken
Mycket god kontakt med publiken.
Manus
Läser direkt från manus.
Läser direkt från manus.
Berättar och har manus som stöd ibland.
Berättar med flyt och kan det mesta utantill.
Språk
Talar kortfattat och har ett torftigt ordförråd.
Använder vardagliga uttryck. Försök till variation.
Använder vardagliga uttryck. Försök till variation.
Har ett stort ordförråd som används på ett varierat sätt.
Innehåll
Håller inte tiden 1-2 minuter
Kortfattat men har med alla delar.
Väl genomtänkt disposition
Intresseväckande och väl genomtänkt disposition
Avslutning
Ogenomtänkt och oplanerat.
Förberett och tydligt genomfört.
Väl förberett och väl genomfört.
Väl förberett och väl genomfört. Avslutning som tydligt knyter an till inledningen.