Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan

Skapad 2020-10-27 08:45 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Biologi
I detta moment kommer vi att lära oss mer om kroppen. Vi kommer att lära oss mer om vad du behöver att äta för att må bra och hur många av dina organ och organsystem fungerar. Vi kommer att jobba med detta v.45- v.5

Innehåll

När du har arbetat med det här avsnittet kan du:

 • beskriva några olika vävnader
 • redogöra för de vilka organsystem som finns i din kropp
 • redogöra för hudens uppbyggnad och uppgifterna
 • beskriva hur en muskel är uppbyggd och hur den arbetar
 • redogöra för fördelarna med att vara fysisk aktiv
 • redogöra för vilka födoämnen vi behöver och vad de används till i kroppen
 • beskriva skillnaden mellan snabba och långsamma kolhydrater
 • redogöra för vilka organ som finns i matspjälkningskanalen
 • beskriva hur maten bryts ner under matspjälkningen
 • förklara vad vår kropp behöver syre till
 • beskriva cellandningen
 • beskriva vad som händer i lungorna när vi andas
 • beskriva gasutbytet i lungblåsorna
 • redogöra för hur hjärtat är uppbyggt och hur det arbetar
 • redogöra för blodomloppet, vad blodet består av och dess uppgifter
 • förklara skillnaden mellan inflammation och infektion
 • redogöra för utsöndringsorganen och hur dina njurar fungerar
 • förklara hur vårt immunförsvar fungerar
 • förklara vad allergi är och hur den kan framkallas

 

Jag kommer att bedöma:

 • dina kunskaper inom området och din förmåga att kunna använda dig av dem i ex. diskussioner.
 • din förmåga att analysera resultat och dra slutsatser
 • din förmåga att kunna genomföra olika slags mätningar och experiment

Hur ska vi arbeta?

 • genomgångar
 • diskussioner i klass samt i tvärgrupper
 • laborativa moment
 • studieuppgifter
 • filmer
 • läxförhör: hud, skelett och muskler
 • skriftliga prov: föda och matspjälkning samt transport och försvar

 

Veckomål läggs ut på lärloggen. Om du är hemma med lindriga sjukdomssymptom är det viktigt att du tar del av veckomålen och jobbar mot dem.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: