Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2020-10-27 08:50 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 5 – 6 Religionskunskap

Innehåll

Vi arbetar med hinduism och buddhism genom att läsa texter, kolla på bilder, filmer och gör uppgifter. I slutet jämför vi de båda religionerna med varandra och andra världsreligioner. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Hinduism och buddhism

Hinduism och buddhism

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SKRIVER OM HINDUISM
Sammanfattar med hjälp av begrepp
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
skriver ett brev om hinduismen och använder 3 av begreppen: reinkarnation (återfödelse), karma, Moksha, kastsystem och heliga kon.
skriver ett brev om hinduismen och använder 4 av begreppen: reinkarnation (återfödelse), karma, Moksha, kastsystem och heliga kon.
skriver ett brev om hinduismen och använder ALLA begreppen: reinkarnation (återfödelse), karma, Moksha, kastsystem och heliga kon.
SKRIVER OM BUDDHISM
Sammanfattar med hjälp av begrepp
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
skriver ett brev om buddhismen och använder 3 av begreppen: Buddha, Karma, Nirvana, "Den åttafaldiga vägen" och meditation.
skriver ett brev om buddhismen och använder 4 av begreppen: Buddha, Karma, Nirvana, "Den åttafaldiga vägen" och meditation.
skriver ett brev om buddhismen och använder ALLA begreppen: Buddha, Karma, Nirvana, "Den åttafaldiga vägen" och meditation.
JÄMFÖRA
Jämför hinduism och buddhism
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
skriver 1 skillnad och 1 likhet mellan hinduism och buddhism.
skriver 2 skillnader och likheter mellan hinduism och buddhism.
skriver 2 skillnader och likheter mellan hinduism, buddhism och 1 monoteistisk religion (kristendom, judendom, islam).
HUR RELIGIONEN PÅVERKAR LIVET
Att leva som en hindu
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
ger 1 exempel hur kastsystemet påverkar hinduernas liv i Indien.
ger 1 POSITIVT och 1 NEGATIVT exempel hur kastsystemet påverkar hinduernas liv i Indien.
ger 1 positivt och 1 negativt exempel hur kastsystemet påverkar hinduernas liv i Indien SAMT SKRIVER NÅGRA EGNA ÅSIKTER OM HUR DU TROR KASTSYSTEMET PÅVERKAR HUR MÄNNISKOR UPPLEVER SINA EGNA LIV.
HUR RELIGIONEN PÅVERKAR LIVET
Att leva som en hindu
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
skriver 1 anledning till varför många hinduer är vegetarianer och att kon är helig.
skriver 2 anledningar till varför många hinduer är vegetarianer och att kon är helig SAMT JÄMFÖR EN MAT-REGLER FRÅN 1 ANNAN RELIGION
skriver 2 anledningar till varför många hinduer är vegetarianer och att kon är helig samt jämför en mat-regel från 2 andra religion.
SPÅR AV RELIGIONER
Spår av samisk och fornnordisk religion idag
 • Re  E 6
skriver kort om asatro och samisk religion och ger 2 exempel hur religionerna syns i det svenska samhället idag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: