Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnboksvecka

Skapad 2020-10-27 08:57 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Matematik Svenska som andraspråk Svenska SO (år 1-3)
Vi presenterar olika slags böcker, biblioteksbesök och skapar egna böcker!

Innehåll

Svenska innehåll:

 • Vad är en bok/barnbok?
  • Författare 
  • Illustratör
  • Bokstäver, finmotorik, träna på bokstäver, ljuda
  • Meningsuppbyggnad, sätta samman ord, skillnad på ord och bokstav, var börjar/slutar ett ord
  • Återberätta 
  • Fördjupning Astrid Lindgren, läsa hennes böcker, film och prata om figurer (Pippi, Ronja, Emil, Madicken, Rasmus på Luffen, Draken med dom rödas ögonen, Karlsson på taket, Mio min Mio, Peter & Petra,
  • Ljudböcker
  • Retorik, hur man använder rösten i en berättelse för att skapa inlevelse, röstövning - hur låter man vid olika tillfällen 

 

 • Matematik innehåll:
  • Begrepp - stor, liten, tjock, bred, smal, tunn, platt, form, 
  • Vikövningar

 

 • SO innehåll:
  • Tidsuppfattning, förr och nu
  • Värdegrund, Rätt och fel (etik och moral), snäll, stark,  
  • Prata om olika känslor ex. Emil täljer, pappa arg, mamma drar Emil till snickerboa, hur gör man idag med arg känslor

 

 • Bild innehåll:
  • Illustratör
  • Färgsättning
  • Fantasi
  • Framsida/baksida
  • Inne i boken
  • Elever gör egna böcker och egna bokmärken
  • Början, mitten och slutet

 

 • Drama innehåll: 
  • Röstövningar med figurer
  • Sånger
  • Karlsson hälsar på

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: