Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans PP

Skapad 2020-10-27 08:56 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 6 Idrott och hälsa
I det här arbetsområdet arbetar vi med rörelser till musik och i danser. Förutom dansen diskuterar vi också hur vi förebygger risker och skador när vi rör på oss!

Innehåll

Förmåga:

Att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

Att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

 

Undervisning:

Innan aktiviteterna genomförs uppvärmning och diskussioner kring hur vi förebygger skador innan fysisk aktivitet.

Exempel på olika aktiviteter:

1. Delta i rörelser till musik och i danser:

 • dansbanekull
 • dansringarna
 • vad säger musiken?
 • danser i olika kulturer
 • danser kring traditioner (juldanser, midsommar osv)

2. Anpassa sina rörelser till takt och rytm:

 • råttboet
 • dansstopp med taktrörelser
 • olika danser (ex jenka, bugg och vals)
 • hitta takten
 • våra egna rörelser till musik (koreografier)

Delar kan komma att genomföras såväl inomhus som utomhus.

 

Vad som kommer att bedömas:

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm:

Eleven...

Åk 1-3

 • Är aktiv och deltar i aktiviteten
 • Provar på olika rörelser till musik
 • Kommer med egna synpunkter och förslag
 • Beskriver hur man personligen kan agera för att förebygga skador på sig själv, kamrater eller egendom

Åk 4-6

 • Är aktiv och deltar i aktiviteten
 • Provar på olika rörelser till musik och i danser
 • Kommer med egna synpunkter och förslag
 • Beskriver hur man personligen kan agera för att förebygga skador på sig själv, kamrater eller egendom

 

Hur elevens förmåga kommer att bedömas:

Kartläggning och dokumentation av elevens praktiska deltagande.

Kartläggning och dokumentation av elevens teoretiska insats muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
  Idh  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: