Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa matematik kapitel 2

Skapad 2020-10-27 08:58 i Almtunaskolan Uppsala
Multiplikation och division med huvudräkning.
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att arbeta med kap 2 i boken "Alfa". Vi repeterar vad kommutativa lagen är. Vi ska lära oss multiplikationstabellerna Vi ska träna på att multiplicera tal med 10,100 och 1000 samt andra tal som slutar med 0. Vi ska lära oss hur multiplikation och division hör ihop.

Innehåll

Arbetssätt

Vi jobbar med gemensamma genomgångar och individuell träning. Till varje avsnitt finns tre olika nivåer som alla utvecklar faktakunskaper, förståelse och analysförmåga. Du ska räkna minst en av nivåerna och delar av en annan.

Vi kommer att repetera multiplikationstabellerna 1 - 10.

Kapitlet avslutas med ett prov på innehållet.

Bedömning

Jag lyssnar till resonemang och tankar under lektionerna.

Läxförhör på multiplikationstabellerna 1 - 10. 

Du kommer att få göra en diagnos under den tid som vi arbetar med kapitlet för att jag ska kunna se vad du behöver öva mer på.

Efter kapitlet får du ett prov på kapitlets innehåll där du får visa vad du kan och om det är något du behöver träna mer på.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma

Nej
Ja med hjälp
Ja
Du kan räkna multiplikation och division i huvudet
Du förstår hur multiplikation och division hör i hop.
Du kan multiplicera med 10, 100 och 1000
Du kan multiplicera med andra tal som slutar på 0.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: