Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhället och yrken åk 2

Skapad 2020-10-27 08:59 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Ett tema om yrken i år 2
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Funderar du ibland över vad du ska arbeta med när du blir stor? I vårt samhälle har alla yrken olika uppgifter och alla spelar på olika sätt en viktig roll för att ett samhälle ska fungera. Nu ska vi lära oss mer om yrken. Vad arbetar folk med i närheten där du bor och vilka yrken är absolut nödvändiga i samhället för att vi ska känna oss trygga, utvecklas och hålla oss friska? Vi kommer också lära oss mer om pengar och varför de spelar en viktig roll i samhället. Sen ska vi förstås också fundera på framtiden tillsammans, för du kan bli vad du vill!

Innehåll

Eklandaskolan ht-20 v.46-51 åk 2

Begrepp vi ska lära oss: 

 • samhällsfunktion
 • yrke
 • varor 
 • tjänster
 • betalningsform
 • samhällsfrågor

Arbetssätt

  

Under temaarbetet kommer vi: 

 • leka
 • se på filmer om olika yrken
 • samtala och göra uppgifter kring pengars värde.
 • se på Lilla aktuellt och samtala om aktuella samhällsfrågor 
 • ha klassråd
 • intervjua någon du känner och redovisa genom rollspel

Utvärdering/reflektion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: