Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogiska planering arabiska HT20/V.45-51

Skapad 2020-10-27 09:04 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Mall för pedagogisk planering i Unikum för Modersmålsenheten Möln
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Undervisningen ska stimulera elevens intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om vardagslivet, samhälle, kultur och traditioner.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva, kultur och tradition

 

 

Konkretiserade mål för eleven.

 • Du ska lära dig att uttala och forma bokstäverna.
 • Att läsa och skriva alla bokstäver. 
 • Läsa och skriva enkla ord och meningar.
 • Att arbeta med bilder, rim och ramsor.

 

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Använda lego klossar/bokstavpussel och bygga ord av bokstäverna.
 • Skriva ner bokstäverna.
 • klippa ut bokstäverna ur tidningar.
 • Arbeta med uttal och läsriktning.
 • Måla och rita till enkla ord.
 • Öva på olika rim och ramsor.
 • Diskutera och jämföra mellan olika kulturer och traditioner.
 • Filmer om kultur och traditioner.

Eleven har uppnått målen när...

 • Du ska känna till alla bokstäver och kan läsa dem.
 • Du ska kunna uttala och skriva alla bokstäver.
 • Du ska kunna läsriktning.
 • Beskriva bilder med enkla ord och jämföra mellan arabiska och svenska kultur och traditioner.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: