👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luffarslöjd Sandbackaskolan åk6

Skapad 2020-10-27 09:04 i Sandbackaskolan Kungälv
Luffarslöjd med liten introduktion i form av youtubeklipp och diskussion.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Vi ska skapa figurer, krokar, vispar, skålar eller liknande. Vi ska använda oss av tekniken luffarslöjd. Tekniken är gammal och kallas också trådslöjd och trådtjack.

Innehåll

Luffarslöjd

Konkretisering av syfte

Syftet med uppgiften är att du ska öva dig i att hantera olika redskap och material. Du ska få öva på att ta egna beslut och att förstå arbetsprocessens alla delar: att från en egen idé arbeta sig fram till en färdig produkt och samtidigt reflektera över hur dina beslut påverkade din slutprodukt (entreprenörskap).

Undervisningens innehåll

Vi går först igenom historiken för tekniken luffarslöjd:

Detta är en gammal hantverksteknik som människor förr i tiden gjorde för att få mat och husrum. Dessa människor kallades luffare och var människor som inte hade någonstans att bo utan gick runt i gårdar och byar och erbjöd sitt hantverk mot att de fick ett mål mat och någonstans att sova. Luffare var vanligt i Sverige i slutet av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet. Du kanske har hört talas om boken/filmen "Rasmus på luffen" av Astrid Lindgren?

Ett klipp ur filmen

Luffarevisan

Tekniken kräver lite material vilket passade bra eftersom en luffare alltid bar med sig alla sina ägodelar. Det man använde sig av förr var metalltrådar i olika grovlekar. Du ska också använda dig av olika sorters metalltråd. Du får lära dig att hantera några olika typer av tänger att böja tråden med. Du får också mycket gärna använda dig av trådar i andra material och blanda med, t.ex. garn, plastsnöre eller andra snören.

Uppgiften

 • Du ska få öva dig på att arbeta med metalltråd, du får testa att göra en enklare krok eller liknande för att pröva på att arbeta med både material och verktyg. När du testat färdigt väljer du själv ett lämpligt arbete, något du tycker ser utmanande och "lagom svårt" ut. Du får välja form/figur själv, rådgör med din lärare.
 • I det praktiska arbetet är det bra om du försöker arbeta så självständigt som möjligt.
 • Du börjar med att göra en skiss, använd papper och penna, färglägg.
 • När du ska börja tillverka din figur kan du kolla på Youtube eller i boken"Luffarslöjd" för att få inspiration och/eller instruktion.
     Grundprincipen är att använda den tjockare tråden (1,5 mm) till en stomme och en tunnare tråd (0,5-0,7 mm) till att bygga vidare.
     Använd gärna trådar av textilt material också, det är även fritt fram att dekorera med t.ex. pärlor eller knappar.
     De verktyg du mest kommer att använda är: rundtång, plattång och en avbitartång.
     Du ska också dokumentera ditt arbete i din arbetsbok.

 

Bedömning - de här förmågorna ska du öva på och arbeta med under arbetets gång:

Formge och framställa slöjdföremål

Här handlar det om att du ska kunna göra en skiss på din idé, visa med ord och bild hur du tänker dig att ditt arbete ska bli. Gör också en planering, skriv ned ungefär hur du har tänkt gå tillväga.

 

Använda handverktyg, redskap och maskiner 

Öva dig på att hantera de verktyg och material som du ska använda.

 

Välja tillvägagångssätt och motivera val 

Försök att berätta och motivera varför du väljer att arbeta som du gör och varför du väljer de material som du gör.

 

Utveckla idéer 

Du har en idé från början, kan du utveckla den? Kommer du på nya saker efterhand?

 

Pröva olika kombinationer 

Pröva dig fram, pröva igen, pröva tills du får det resultat du önskar och som har ett godkänt resultat. Blanda gärna material för att se hur ett arbetssätt med olika material kan få helt olika uttryck och utseende.

 

Formulera och välja handlingsalternativ 

Hur självständigt arbetar du? Vilka frågor ställer du? Har du egna förslag på hur du ska komma vidare? Kommer du vidare? Använder du lektionstiden till att arbeta?

 

Ge omdömen om arbetsprocessen och Användning av slöjdbegrepp

Dokumentera ditt arbete, beskriv hur du gjort, visa med bilder hela arbetsprocessen, använd slöjdbegrepp och -ord.

Uppgifter

 • Luffarslöjd

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.