Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATMAT 1a Vo

Skapad 2020-10-27 09:06 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Matematik
Matematik 1a är den matematikkurs som yrkesförberedande program läser som obligatorisk kurs. Kursen har lite olika fokuseringsområden beroende på vilket program man valt. Om intresse finns kan man välja till matematik 2a i åk2 eller åk3.

Innehåll

Betygskriterierna är kopplade till det centrala innehållet.
Läs om de centrala innehållet och betygskriterier på Skolverkets kursplan i matematik

Här nedan kan du se vad ma1a-kursen i huvudsak innehåller.

* Att arbeta med tal: Räkneordning, negativa tal, tal i bråkform samt problemlösning.

* Procent: Andel, delen och det hela, procentuella förändringar, lån ränta och amortering.

* Sannolikhetslära och statistik: Enkla slumpförsök, slumpförsök i flera steg, statistik, tolka diagram, medelvärde och median, statistik    med kalkylprogram

* Ekvationer och uttryck: räkna med formler, lösa ekvationer.

* Geometri: Omkrets och area, volym, skala,

* Linjära och exponentiella modeller: Värdetabeller och grafer, potenser, exponentiella förändringar, matematiska modeller.

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: