Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska planering HT 20 vecka 45-52

Skapad 2020-10-27 09:07 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Mall för pedagogisk planering i Unikum för Modersmålsenheten Möln
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Undervisningen ska stimulera elevens intresse för att läsa och skriva på modersmålet.I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om vardagslivet,samhälle, kultur och traditioner.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva, kultur och tradition

 

 

Konkretiserade mål för eleven.

 • Du ska lära dig att uttala och forma bokstäverna.
 • Att läsa och skriva alla bokstäver. 
 • Läsa och skriva enkla ord och meningar.
 • Att arbeta med bilder, rim och ramsor.

 

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Använda legoklossar / bokstavspussel och bygga ord av bokstäverna.
 • skriva ner bokstavera 
 • klippa ut bokstäverna urtidningar.
 • arbeta med uttal och läsriktning.
 • Måla och rita till enkla ord.
 • Öva på olika rim och ramsor.
 • Diskutera och jämföra mellan olika kulturer och traditioner.
 • Filmer om kultur och traditioner.

Eleven har uppnått målen när...

 • Hen ska känna till alla bokstäver och kan läsa dem.
 • Hen ska kunna uttala och skriva alla bokstäver.
 • Hen ska kunna läsriktning.
 • Beskriva bilder  med enkla ord och jämföra mellan arabiska och svenska kultur och traditioner.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: