Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hajen, Vågen och Snäckans skogs planering

Skapad 2020-10-27 09:09 i Kastellegården förskola Kungälv
På förskolan Kastanjen arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Vi går till skogen en gång i veckan med barn födda -15 på avdelning Hajen, vågen och Snäckan. För att utforska naturen tillsammans och låta de äldsta barnen i huset få möjligheter att träffas och hitta gemenskap.

Innehåll

 

 

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi vill skapa en stund varje vecka för att utforska naturen tillsammans.

Att barnen ska bli medvetna om skogen och dess omgivningar.

Att barnen ska värna om naturen och vår närmiljö.

 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

En trygg struktur som är rolig, spännande utmaningar.

Gemenskap över avdelningarna och utmanas i att samarbeta.

Följa naturens skiftningar visa på kretslopp. 

Utmana barnen motoriskt  

 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi går tillsammans,  går genom skolgården för att se hur den ser ut. 

skapa roliga uppgifter efter vägen som gör att barnen orkar gå till och från skogen.

Ge barnen möjligheter att lära känna varandra över avdelningarna.

I skogen får barnen gå själva till skogsplatsen där vi samlas för att äta frukt och sjunga namnsången.
En kort genomgång vad som gäller och presentation av aktiviteter som de kan välja tex klättra, kojbygge, gå balansgång, regellekar, uppdragskort, såga, använda lupp, böcker mm.

Vi kan även söka oss till nya platser tillsammans.

Vi försöker att aktualisera även årshjulet som vi jobbar efter på Kastellegårdens förskola. Matematik, Språk, Natur och teknik.

Frågor som vad händer med fruktrester som vi lägger på en gemensam plats för att följa förloppet 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

Vi dokumenterar här på Unikum i lär loggarna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: