Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys och bildkategorier

Skapad 2020-10-27 09:11 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Bild
Vi möter dagligen bilder i vår vardag men vad är det bilderna vill förmedla egentligen? Vi tittar på olika bildkategorier och lär oss läsa bilder genom bildanalys.

Innehåll

Undervisning:  

 • Vi gör bildanalyser i helklass, går igenom vad en bildanalys är och en sådan görs

 • Vad är det för skillnad på bildkategorierna nyhetsbild, konstnärlig bild och reklambild

 • Göra en affisch - vad innebär layout (rubrik, typsnitt, marginaler, bilder, bildramar, bildtext, färger, kort faktatext om bildkategori etc.)

 • Hur ges feedback, konstruktiv kritik, two stars and a wish

 

VAD som kommer att bedömas:  

 • Elevens förmåga att skriva en bildanalys, i par samt individuell

 • Elevens förmåga att skilja mellan nyhetsbild, konstnärlig bild samt reklambild

 • Elevens förmåga att kombinera olika bildelement genom att layouta 

 • Elevens förmåga att ge omdömen
 • Elevens förmåga att använda begrepp
 • Elevens förmåga att redovisa

  

HUR elevens förmågor kommer att bedömas: 

 • Genom bildanalyser i par och enskilt

 • Genom checkpoints, exit tickets

 • Genom informationsaffisch om vald bildkategori där eleverna har arbetat med layouten

 • Genom att eleverna ger varandra omdömen genom two stars and a wish
 • Genom redovisning

  

 

Teknik: Textning, arbeta med layout

Material: A2-papper, blyerts, sudd, linjal, färgpennor, akvarellpennor, vattenfärg, tusch. 

Ord/begrepp: bildanalys, nyhetsbild, konstnärlig bild, reklambild, manipulera, retuscherad bild

Tidsplan: 8 lektioner 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: