👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema

Skapad 2020-10-27 09:19 i Sjökarbyskolan Österåker
Grundskola F
Vi kommer fördjupa oss i sagor tillsammans med barnen. Detta gör vi för att sagan är en välkänd berättarform och vi vill visa att man kan göra mer av en saga än att bara lyssna till den. Sagor sätter igång fantasin, utvecklar språket, kan användas till att leka, skapa och skapar tillfällen till samarbete.

Innehåll

Innehåll

Varför?

Läsning av böcker i förskoleklassen främjar läs- och skrivinlärningen samt ökar barnens ordförråd och ordförståelse. Vi vill även använda sagorna till att sätta igång elevernas fantasi och lust att själva skriva och komma på egna berättelser. 

Syfte/Mål

Vid läsårets slut vill vi att:

  • Eleverna har ökat sitt ordförråd och sin ordförståelse.
  • Eleverna ska känna lust att lyssna på böcker.
  • Elevernas förmåga att återberätta och reflektera över sagor/berättelsers innehåll har ökat och att de förstår sammanhanget i berättelsen.
  • Ökat elevernas skrivlust

Hur?

  • Läsa ofta.
  • Illustrera sagor
  • Låta barnen återberätta böckerna (t.ex. i form av dramatisering, skapande).
  • Jämföra sagor
  • Få syn på saker som är typiska för sagor

 

 

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

·       Sv

Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·       Sv

Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

·       Sv

Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

·       Sv  1-3

Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter. 

·       Sv  1-3

Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar. 

·       Sv  1-3

Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.