Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sol Samhällskunskap lag och rätt ÅK 5

Skapad 2020-10-27 09:21 i Solskiftesskolan Österåker
Här är en mall för den pedagogiska planeringen för Solskiftesskolan.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Planering för lag och rätt ÅK 5 v 45 - 49

Innehåll

Pedagogisk planering från Solskiftesskolan

 

Samhällskunskap, lag & rätt ÅK 5 HT20

 

Varför ska du lära dig om lag & rätt

För att vårt samhälle ska fungera finns det normer, regler och lagar som det är viktigt att du får kunskap om. För att bli en god samhällsmedborgare är det viktigt att du vet om vem som stiftar våra lagar, vad en norm är och varför det är viktigt med regler.

 

 

Vad ska du lära dig under det här avsnittet?

 • Du kommer att lära dig många nya ord och begrepp som hör samman med lag & rätt.

 • Hur det går till i en domstol och vilka personer som deltar i en rättegång.
 • Vad som händer om någon bryter mot några olika lagen
 • Hur brott påverkar den som brutit mot lagen, dess familj, offret och samhället.
 • Du kommer att lära dig att argumentera om rätt och fel.

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen? 

Vi använder läroboken, PULS Samhällskunskap sidorna 38-51, Arbetsboken PULS Samhällskunskap sid. 17-21 och material från NE.se. Vi kommer även att se på filmer, ha diskussioner och andra övningar. Vi kommer att arbeta med läxor i form av begreppsförståelse.

 

 

Hur ska du examineras? 

Du bedöms genom lektionsdeltagande i diskussioner och övningar, inlämnade uppgifter och ett avslutande prov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: