Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksamlingar

Skapad 2020-10-27 09:22 i Skeppets förskola Varberg
Förskola
"Före Bornholmsmodellen" består av språksamlingar där varje samling följer en tydlig struktur och består av boksamtal, sånger, ramsor och olika språklekar. Syftet är att barnen ska utveckla språklig medvetenhet.

Innehåll

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?
Avgränsa så att det inte blir för stort och brett område vilket gör det svårt att följa barnen lärande.
(Hänvisa till relevanta mål i Lpfö-18 längst ner i mallen)

Se nedan. 

b. Varför har vi valt detta mål?

Vi vill ge barnen en bra språklig grund att stå på. Enligt forskningen kan man tidigt motverka läs och skrivsvårigheter genom att leka med språket. Vi har även märkt att behovet av att arbeta med språket i gruppen är av stor betydelse då barnen ligger olika långt i sin språkliga utveckling. 

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen:

Själva rimmar / hittar rim

När barnen kan återberätta sagan för varandra 

Förstå sammansatta ord

Visa intresse för bokstäver 

Presenter sig med för och efternamn

3. Planerad tidsperiod:

Två gånger i veckan från och med v. 43 till v. 48.

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion: 

Vi delar in barnen i tre olika grupper - Björnarna, Älgarna och Ekorrarna.

 - Lärmiljö:

Vi har en lärmiljö som inbjuder till lek och språklig kommunikation. Vi har även språkfrämjande material väl tillgängligt.  

 - Planerad undervisning:

Vi utgår från det språkliga materialet "Före Bornholmsmodellen". Varje samling följer en struktur och består av boksamtal, sånger, ramsor och olika språklekar. Syftet är att barnen ska utveckla språklig medvetenhet. Vi kommer att arbeta tre tillfällen med varje bok innan vi byter till en ny bok. 

 - Spontan undervisning:

Vi kommer lyssna in och fånga upp barnens frågor och intresse kring det talande och skrivande språket. 

5. Dokumentation

a. Vad ska vi titta efter?

Se kännetecken ovan. 

b. Vilka metoder har vi för att dokumentera?

Fotografering, barnens alster/ skapande och loggbok. 

c. När ska dokumentationen göras/gemensam reflektion?

Varannan vecka på kvaltiden. 

 

Tänk också på nedanstående områden när du planerar:

- Normer och värden


- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget


- Jämställdhet

- Det kompensatoriska uppdraget


- Digital kompetens

- Flerspråkighet

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: