👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Anne Frank - Söra46

Skapad 2020-10-27 09:32 i Söraskolan Österåker
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Samhällskunskap Svenska
Vi kommer att lyssna på Anne Franks dagbok från Sveriges Radio. Arbetet kommer att sträcka sig över fyra veckor och kommer att innefatta fler delar än att lyssna, men att lyssna är grunden som vi sedan kommer att fortsätta att bygga på genom att landa i de mänskliga rättigheterna.

Innehåll

Vi kommer att lyssna på Anne Franks dagbok från Sveriges Radio. Arbetet kommer att sträcka sig över fyra veckor och kommer att innefatta fler delar än att lyssna, men att lyssna är grunden som vi sedan kommer att fortsätta att bygga på genom att landa i de mänskliga rättigheterna.
Kopplingar läroplan

Kunskapskrav

Sv: Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Re: Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Sh: Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Kunskapskrav omarbetad elevnivå (detta ska bedömas)

 • Visa att du förstår det du läser och lyssnar på genom att svara på frågor om texten

 • Kunna motivera dina svar (förklara varför du svarar som du gör)

 

Arbetssätt

 • Vi lyssnar på berättelsen

 • Diskussion i smågrupper

 • Diskussion i helklass

 • Genomgång av lärareBedömning
Bedömning sker i det fortlöpande arbetet genom den muntliga del som eleven visar.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6