Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Europa

Skapad 2020-10-27 09:32 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vi tar oss ut i Europa och lär oss om ländernas geografiska förhållanden, hur klimatet påverkar levnadsvillkoren i olika länder och vad som är speciellt i de olika kulturerna.

Innehåll

Innehåll

Övergripande kunskaper om natur- och kulturlandskapen, naturresurser, hållbar utveckling och levnadsvillkor, samt namngeografi

 

Dessa förmågor ska du utveckla:

 • undersöka omvärlden med hjälp av kartor, faktaböcker och filmer
 • redogöra för ny kunskap
 • göra jämförelser mellan olika länder i Europa
 • reflektera över orsakssamband 
 • resonera om hållbar utveckling

 

Det här ska du arbeta med:

 • fakta om Europas länder
 • redogörelse i en ppt där du visar på likheter och skillnader mellan två länder
 • namngeografi

 

Du kommer bli bedömd på förmågan att:

 • ta reda på och redovisa fakta
 • analysera likheter och skillnader
 • redogöra för orsak och verkan vad gäller t ex naturtillgångar, produktion och levnadsvillkor
 • reflektera över och diskutera miljö- och klimatfrågor

 

Viktiga begrepp:

delta, tundra, tajga, lövskog, barrskog, slätt, åkermark, grundvatten, naturresurser, energikällor, råvara, industri, medellivslängd, levnadsstandard, immigration, emigration, tidvatten, export, import, transportmedel och kommunikation

 

Så här kommer vi arbeta:

 • se på Geografens Testamente Europa och hämta fakta och inspiration därifrån
 • samtala om och repetera begrepp
 • samla fakta och skriva egna texter om länder från olika delar av Europa
 • träna på att göra jämförelser 
 • sätta samman en presentation för att visa nivå på inhämtade kunskaper

 

Vi arbetar med Upptäck Europa, Fröken Europa, Geografens Testamente Europa, seterra.se, skolplus.se, studi.se och ser på filmer från sli.se. Arbetet fortlöper under höst- och vårterminen.

 

Vi bedömer hur tydligt och utförligt du kan redogöra skriftligt och muntligt för det du har lärt dig.

 

För godtagbara kunskaper ska du kunna

 • - ha grundläggande kunskaper om Europas namngeografi
 • - redogöra för det som är specifikt i ett lands styre, geografi och kultur
 • - ge exempel på enkla orsakssamband
 • - föra enkla resonemang om hållbar utveckling
 •  

För mer än godtagbara kunskaper ska du kunna

- ha goda kunskaper om Europas namngeografi

- redogöra för det som är specifikt i ett lands styre, geografi och kultur på ett utvecklat sätt

- ge exempel på mer komplexa orsakssamband

- föra välutvecklade resonemang om hållbar utveckling

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: