Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-10-27 09:34 i Sjökarbyskolan Österåker
Grundskola F
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Att väcka nyfikenhet och förståelse för olika delar inom matematiken. Upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag. Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal. Känna till några matematiska begrepp.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

Läromedel: Favoritmatematik (Studentlitteratur)

 • Lägesbegrepp
 • Beskriva och jämföra
 • Geometri
 • Klassificera och gruppera
 • Mönster
 • Jämföra antal
 • Konservera antal
 • Antal, räkneord och siffra
 • Ordningstal
 • En-till-en-korrespondans och ramsräkning
 • Vi mäter
 • Statistik

Undervisning:

Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt sätt inspireras att använda matematik i många skiftande sammanhang.

Aktiviteter i förskoleklassen ska främja elevens intresse för att använda matematik i vardagen och få tilltro till sin matematiska förmåga. Eleven ska ges möjlighet att utveckla begrepp, upptäcka mönster, former och finna olika matematiska samband.

Hur?

 • Vi arbetar utifrån arbetsboken Favorit-matematik både praktiskt och teoretiskt
 • Genom lekar och praktiska uppdrag
 • Genom bygg- och konstruktionslek
 • Genom att bygga med logiska block
 • Genom att använda hela och halva frukter
 • Genom pussel
 • Genom att göra arm- eller halsband
 • Genom barnens egna idéer och lösningar
 • Genom spel
 • Genom att titta på "Livet i mattelandet" samt samtala kring innehållet i avsnitten
 • Storboken ”Hur många stjärnor finns det i rymden” där vi samtalar kring bilderna.
 • Ipad: matematiska spel

 

Kopplingar till läroplanen

·       kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, 

Lgr11

·       Syfte

·       pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

Lgr11

·       använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

Lgr11

·       Centralt innehåll

·       Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Lgr11  -

·       Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Lgr11  -

·       Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Lgr11  -

·       Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: