Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska pedagogiska planering HT20,V: 45 -52

Skapad 2020-10-27 09:37 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Mall för pedagogisk planering i Unikum för Modersmålsenheten Mölndal.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet i undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om vardagsliv, samhäll, kultur och traditioner där modersmålet talas.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa ,skriva , kultur och tradition 

Konkretiserade mål för eleven.

 • Läsa och skriva meningar och enkla berättelser.
 • Träna på högläsning.
 • Arbeta med läsförstålse .
 • Arbeta med kultur och traditioner (skillnader och likheter)

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi kommer att arbeta med  bl.a.sagor ,berättelser samt högläsning.
 • Arbeta i grupper med olika läsförståelse övningar.
 • Reflektera över traditioner och kulturella förseteelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser  med svenska .
 • Filmer om kultur och traditioner.

Eleven har uppnått målen när...

 • Hen har förstått textens innehåll och kan svara på läsförstålse frågor.
 • Hen skall ha kunskaper om vardagsliv , samhälle , kultur och traditioner , samt kunna jämföra  mellan olika kulturar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: