👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - Dans och rytmik åk 1-3

Skapad 2020-10-27 09:41 i Pluggparadiset Uppsala
Du kommer att ha dans, lek och rörelse till musik. Du lär dig och övar på folk, moderna och andra klassiska danser från olika delar av världen. Du kommer även att ha rörelse fritt till musik där du får testa din egen kreativitet, din känsla, rytm och dina rörelser till olika musikstilar.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Du lär dig och övar på folk-, moderna- och andra klassiska danser från olika delar av världen. Du kommer även att ha rörelse fritt till musik där du får testa din egen kreativitet, din känsla, rytm och dina rörelser till olika musikstilar. Sista veckan är det visa-vad-du-kan-vecka då du visar vad du går för.

Innehåll

Lärandemål

Innehåll

 • Öva in och dansa olika danser, t.ex. kommer vi att dansa jenka (åk 2-3).
 • Lek till musik där fokus ligger på rörelser i takt och rytm.

Förmåga att utveckla:
Röra sig allsidigt.
- Röra sig i takt till musiken.

Syfte:
Utveckla rörelseglädje, koordination, kondition, styrka, rörlighet, mental förmåga och motivation. 
- Utveckla sin takt och rytm för att lära känna sin kropp mer. 


Läraktiviteter: (Hur vi ska arbeta.)

- Röra oss fritt till olika typer av musik för att skapa en egen känsla för olika musikstilar och få testa på vilka rörelser som du tycker passar till de olika låtarna, känna takt och rytm m.m.

Bedömning (Jag kommer att bedöma din förmåga att ...) (Kunskapskrav)
- Att röra dig i takt till musiken.                                                                                                                                                                - Att delta aktivt i alla moment.                                                                                                                                                                - Att använda dig av sammansatta rörelser för att klara av att dansa.                                                                                                 - - Att följa regler och visa hänsyn.

(Matrisen markeras i åk 3)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Kunskapskrav idrott och hälsa åk 1-3

Rörelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
röra sig till musik i lekar och danser t.ex. takt och rytm
 • Idh  1-3
klarar till viss del av att röra sig till musik med takt och rytm
klarar relativt väl av att röra sig till musik med takt och rytm
klarar väl av att röra sig till musik med takt och rytm