Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema årstider

Skapad 2020-10-27 09:46 i Kareby förskola Kungälv
Förskola
Vi undersöker och upptäcker tillsammans våra årstider på ett lustfyllt sätt. Vad händer i vår natur under året? Vad händer med våra djur?

Innehåll

Syfte

Syftet är att på ett lekfullt sätt introducera barnen till en mängd olika aktiviteter kopplat till våra årstider, detta för att på ett lustfyllt sätt utveckla varje barns kunskap om årstiderna i Sverige. Vår intention är att barnen skall få en grundläggande förståelse för årstidens olika skiftningar. Vad händer med naturen och djuren?

Genomförande

Vi vill att barnen ska få möjlighet att utforska de olika årstiderna genom:

 • utflykter i vår närmiljö
 • insamlande av årstidstypiskt material
 • experiment
 • skapande i olika former
 • sång, rim och ramsor
 • samtala om hur vi kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling
 • Inspirera och reflektera tillsammans med barnen
 • genom digital teknik med vår ipad  t.ex.  viltapp, söka fakta,  sagor, och dokumentation.

Dokumetation

 • Barnens bilder och väggdokumentation.
 • Digital dokumentation i form av foto och unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: