Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik

Skapad 2020-10-27 09:52 i Söderskolan Falkenberg
Vi kommer arbeta med kapitlet "Atom- och kärnfysik" i Digilär.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Hela vår värld är uppbyggd av atomer. Atomkärnan, där den mesta av massan är samlad, innehåller massor av energi. Omvandlingen av atomkärnornas massa till energi har vi lärt oss utnyttja i kärnkraftverk. Energin från dessa små partiklar kan också göra enorm skada. Vi kommer börja det här arbetsområdet med att studera atombomber och provsprängningar. Sedan tittar vi närmare på atomfysik, kärnkraft, strålningsfysik och biologiska verkningar av olika typer av strålning. Vid arbetsområdets slut kommer du bla ha kunskaper om fission och fusion, alfa-, beta- och gammastrålning, varför vissa grundämnen är radioaktiva samt radioaktivitetens positiva och negativa tillämpningsområden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I det här arbetsområdet kommer ni lära er mer om:

- Atomens byggnad.

- Atomnummer och masstal.

- Vad som menas med begreppet isotop.

- Hur ljus bildas.

- Egenskaper hos joniserande strålning. (Alfa, beta och gamma)

- Olika sätt att skydda sig mot strålning.

- Halveringstid.

- Vad som händer när atomer sönderfaller.

- Fusion och fission.

- Kärnkraftverk och andra tillämpningsområden.

Bedömning - vad och hur

Vad som ska bedömas:

- Din förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikens samband i naturen och samhället samt vad du kan om fysikaliska modeller, partiklar och strålning och vilken påverkan det har på vår miljö.

Hur bedömningen kommer gå till:

- Skriftligt prov som är uppdelat i 4 mindre delar.

- Aktivitet och förståelse under diskussionerna.

Undervisning och arbetsformer

- Gemensamma genomgångar

- Diskussioner

- Självständigt arbete

- Filmer från www.sli.se

- Filmer från www.studi.se

- Vi kommer avsluta arbetsområdet med att titta på serien Tjernobyl.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: