Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2020-10-27 09:52 i Herrgårdens förskola Alingsås
Förskola
Vårt arbete med årshjulet har väckt nyfikenhet hos barnen kring rymden. Vi kommer därför titta närmare på rymden och vårt solsystem.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

Syfte - varför?
Vårt arbete med årshjulet har väckt nyfikenhet hos barnen kring rymden och vårt solsystem varav vi kommer titta närmare på det.

 


Var är vi? (Nuläge)
Barnen har många frågor om rymden och känner till vissa planeter. Genom vårt arbete med årshjulet vet de att jorden är en planet som snurrar både kring sin egna axel  och runt solen. Det finns en stor nyfikenhet och lust att lära mer.

 

Vart ska vi?

Vi strävar efter att barnen ska känna till enklare fakta om vårt solsystem och vad man kan finna där.

 

 

Vad och hur ska vi göra? -

Solsystemet finnas synligt på avdelningen tillsammans med enklare fakta

Litteratur om rymden
Film om rymden

Arbetsmaterial med rymdtema 

Skapande med tema rymden 

 

Dokumentation sker med hjälp av Ipad och barnens alster 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: