Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik årskurs 3 - Rörliga djur.

Skapad 2020-10-27 09:53 i Edsskolan Östhammar
Rörliga mekanismer i teknikämnet.
Grundskola 3 Teknik
Teknikplanering för årskurs 3 - Rörliga djur.

Innehåll

 Ämne/ämnesområde

Teknik - rörliga mekanismer

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

Se exakta förmågor och kunskapskrav längre ner i planeringen.

Du kommer att få lära dig:

 • hur man konstruerar olika rörliga delar med hjälp av enkla mekanismer.
 • om några tekniska konstruktioner i samhället.
 • några enkla tekniska begrepp för att samtala om din mekanism.
 • att dokumentera med hjälp av bild och text (skisser, enkla texter och fysiska modeller).

Hur skall vi göra?

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta. Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. 

 • Vi kommer att se på filklipp om rörliga mekanismer.
 • Vi kommer att arbeta med hur man kan skapa skisser för att tydligt redovisa sina idéer.
 • Vi kommer att med hjälp av skokartonger eller mjölkkartonger konstruera olika djur som kan röra på sina huvuden eller munnar.
 • Vi kommer att diskutera olika material.

När ?

Arbetsområdet/ projektet pågår under höstterminen 2020.

Varför ska vi göra det här?

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

 

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • din förmåga att konstruera en rörlig djurmodell
 • din förmåga att med hjälp av bild och/eller text förklara hur du gjort och tänkt vid konstruerandet av modellen
 • din förmåga att använda tekniska begrepp.

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: