Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Kroppen digitalt

Skapad 2020-10-27 10:04 i Smedby skola Hedemora
Kroppen - ett digitalt NTA-tema
Grundskola 6 Kemi Biologi
Målet är att eleverna, efter avslutat tema, har skaffat sig kunskap om kroppens mest centrala och grundläggande system och att de ser att kroppen är ett system av delsystem som alla är beroende av och interagerar med varandra.

Innehåll

Syfte

Du ska få lära dig något om

 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.                                                                      

 

Du ska även få öva på att använda biologins metoder och arbetssätt

 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi i digitala faktatexter.

Du ska få utveckla din förmåga att

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Det här kommer vi att göra:

Du kommer att göra sex uppdrag digitalt. I första uppdraget får du dels bekanta dig med de verktyg som Tema Kroppen tillhandahåller, och dels gå igenom vad kroppens huvudsakliga organ heter, var de är placerade i kroppen, i vilka system de ingår samt dess övergripande funktioner.

I uppdrag 2 ingår hjärtat, cirkulationen och blodets sammansättning.

Uppdrag 3 behandlar lungorna, andningen och gasutbytet.

Uppdrag 4 kretsar kring näringsämnen, matspjälkning och näringsupptag, samt exkretion och urinbildning.

Uppdrag 5 handlar om kroppens kommunikation och styrning i form av hormoner och nervsignaler.

I uppdrag 6 kopplas de olika delsystemen samman.

Vad som kommer att bedömas:

Se bedömningsmatris nedan samt under fliken kunskaper.

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift - Puls

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6

Matriser

Bi Ke
NTA Kroppen digitalt

E
C
A
Ny aspekt
Biologins begrepp
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Aspekt 1
Kemins begrepp
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp. .
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Ny aspekt
Resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, mat och sjukdom och relatera till några samband i människokroppen
Du kan föra utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, mat och sjukdom och relatera till några samband i människokroppen
Ny aspekt
Genomföra undersökningar
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Ny aspekt
Dokumentationer
Du kan göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Ny aspekt
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Du kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: