Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Español åk 8: La persona famosa

Skapad 2020-10-27 10:05 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Du kommer under vecka 43-47 arbeta i grupp med ett projekt om en känd person eller grupp från ett spansktalande land. Arbetet ska redovisas muntligt under v.48.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du kommer att lära dig mer om en känd person från ett spansktalande land. 

Hur? 

Du kommer att arbeta med projektet i grupp och redovisningen sker muntligt med hjälp av en Power Point-presentation.

Ni ska göra en Power Point och ett manus till er redovisning. Arbeta på Teams men spara gärna en kopia på din dator.
(Även om ni arbetar tillsammans med någon ska ni göra varsin Power Point och varsitt manus - De kan se likadana ut, men det är bra om alla har båda delarna ifall någon är sjuk vid redovisning. Använd den Power Point som finns här på Teams.)
 
Ha ca: 11 sidor i er Power Point. Lägg till bilder. (Skriv i punktform på er PowerPoint, skriv allt ni ska säga i manuset.)
 
Tänk på att använda grammatik som ni lärt er. Skriv enkla meningar. Översätta inte hela meningar med google translate, endast enstaka ord. 
 
Buena suerte! / Lycka till!

När?

Under vecka 48 redovisar ni era arbeten muntligt.

Vad? 

Följande information ska finnas med i arbetet:

 

Muntligt redovisning v. 48

Personas famosas en España y América Latina

 

Ni ska göra en presentation om en artist/känd person från Spanien eller Latinamerika.

 

Några förslag på personer som ni kan väja mellan:

 

Che Guevara                                            Rafael Nadal

 

Shakira                                                     Penélope Cruz                                         

 

Pablo Neruda (Poeta)                               Pablo Picasso

 

Alejandro Zans                                         Pedro Almodóvar

 

Celia Cruz                                                Jennifer Lopez

 

Maná (un grupo)                                      Lionel Messi

 

Fidel Castro                                              Ricky Martin

 

Det här ska finnas med i presentationen:

 

1.     Quién es y para qué es famoso/a? (Vem är det ni ska presentera och för vad är han/hon känd?)

2.     Por qué elegieron esta persona? (Varför valde ni att göra er presentation om personen?)

3.     De qué país es la persona? (Vilket land kommer personen ifrån?)

4.     Cuénta algo del país. (Berätta något om landet.)

5.     Historia de la persona. (Personens historia, bakgrund, t.ex. vart växte han/hon upp, familj osv.)

6.     Cómo es la persona? (Utseende och personlighet).

7.     Qué canciones, libros, poemas o otras cosas ha hecho la persona o el grupo? Enseña algo que ha hecho. (Vilka sånger, böcker, dikter eller andra saker ha personen/gruppen gjort. Visa gärna något som hen gjort)

8.     Qué hace hoy día si esta viva? (Vad gör han/hon idag om personen fortfarande lever.)

9.     Qué opinan de las cosas que ha hecho? (Vad tycker ni om det personen har gjort/är känd för)

  Veinte nuevas palabras que habéis aprendido. (Minst 20 nya ord ni lärt er. Skriv en ordlista i slutet av presentationen.)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
LÄSA
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkelt språk i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
LYSSNA
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
TALA /framställningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
TALA/interaktion
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
SKRIVA/framställningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
SKRIVA/interaktion
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom ka eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
MÅLSPRÅKET I VÄRLDEN
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: